18-12-2012

Vredo Agri Twin dubbel schijven-systeem

Al eeuwenlang zetten boeren de ploeg in om gewasresten en onkruidzaden onder te werken en de bodem losser te maken. De laatste decennia ontstaat er wereldwijd een snel toenemende belangstelling voor de mogelijkheden van landbouw zonder ploegen. Vredo, de wereldwijde grasspecialist uit Dodewaard speelt met de Agri-Serie uitstekend in op deze nieuwe manier van landbouw.

Niet alleen op grasland, maar ook op bouwland, graan- of maïsstoppels, komt de Vredo Agri Twin uitstekend tot zijn recht. Het alom bekende Vredo dubbele schijven-systeem snijdt door de bodem en injecteert het graszaad. Vervolgens wordt de grassnede weer bijeen gedrukt door de drukrol.

Hierdoor wordt het graszaad geen traktatie voor de vogels en is volgens het bedrijf een kiemingspercentages van 97% de normaalste zaak. Met een werkbreedte van maximaal 5.8 meter kent de machine eveneens een zeer hoge efficiëntie.Niet kerende grondbewerking heeft de toekomst, omdat het vele voordelen biedt. Zo zorgt Vredo ervoor dat het energieverbruik vele malen lager is, omdat er minder arbeid en machineonderhoud nodig is. Een leuke besparing met het oog op de afschaffing van de rode diesel. Verder verbetert de draagkracht van de bodem en helpt het rijk ook nog een handje mee: wanneer voor niet kerende grondbewerking wordt gekozen, ontvangt de boer een subsidie. Voor wie dat nog niet genoeg is, biedt niet kerend doorzaaien ook nog vele ecologische voordelen. Zo spoelen er minder nutriënten en pesticiden uit en is er minder CO2 uitstoot.

1) Een lager energieverbruik, minder benodigde arbeid en minder machineonderhoud;
2) Verminderde bodemerosie, minder uit- en afspoeling van nutriënten en pesticiden, daardoor een betere (oppervlakte)waterkwaliteit;
3) Verbeterde draagkracht van de bodem, beter berijdbaar onder natte condities;
4) Verbeterde bodemstructuur en –stabiliteit, betere drainage en waterberging;
5) minder CO2 uitstoot;Wanneer uw interesse gewekt is, neem dan contact op met Vredo of plaats hieronder uw reactie.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.