28-12-2011

Voorlichtingsbijeenkomsten Productschap Diervoeder

Het Productschap Diervoeder organiseert in het eerste halfjaar van 2012 een aantal thema- en voorlichtingsbijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

CVB VEEVOEDERTABEL EDITIE 2011

 • Inhoud: Naast een algemene toelichting op de doorgevoerde veranderingen zal tijdens deze bijeenkomst vooral worden ingegaan op:
  - De actualisatie van de gehalten aan mineralen en spoorelementen van  
    mengvoedergrondstoffen en vochtrijke diervoeders. Fosfor (P) staat hierbij centraal.
  - Actualisatie van de omzetbare energiewaarde tabel voor vleeskuikens (OEvlk). Het betreft hier
    zowel een aanpassing van de algemene OEvlk-formule, alsook een geactualiseerde waardering
    van de voedermiddelen.
  Tijdens deze bijeenkomst zal ook een geactualiseerd P-waarderingssysteem voor varkens worden geïntroduceerd. Dit systeem is nog niet in de Veevoedertabel opgenomen, maar zal als aparte publicatie beschikbaar zijn.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, consultants, onderzoekers, medewerkers milieubeleid, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelding vooraf is vereist.
 • Datum en tijd: 31 januari 2012, 's middags
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

CARBON FOOTPRINT DIERVOEDING

 • Inhoud: Tijdens deze themabijeenkomst wordt het resultaat gepresenteerd van het Project Carbon Footprint Diervoeding. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van EL&I en de productschappen PDV, PA, PZ, PPE, PVV en MVO. Het belangrijkste resultaat is een rekenmodel, Feedprint, waarmee de Carbon Footprint Diervoeding kan worden berekend vanaf de teelt van plantaardige gewassen tot en met de omzetting van voer in dierlijk product. Naast een uitgebreide demonstratie van het rekenmodel in de middag zal er 's morgens ook een aantal voordrachten worden gehouden, waarin wordt ingegaan op de methodologische achtergronden van het model, de dataverzameling etc. Aan de staatssecretaris van het Ministerie van EL&I, dhr. H. Bleker, wordt gevraagd tijdens deze dag een inleiding te houden over het belang van dit onderwerp.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, consultants, onderzoekers, medewerkers milieubeleid, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: Nader vast te stellen
 • Datum: 5 maart 2012, aanvangstijdstip volgt nog.
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

KOPER EN ZINK IN DIERVOEDING: EFFECTEN OP PRODUCTIE, MILIEU, DIER-GEZONDHEID EN DIERWELZIJN

 • Inhoud: In de achterliggende jaren is in verschillende projecten, gefinancierd door het PDV en het Ministerie van EL&I, aandacht gegeven aan de koper- en zinkvoorziening van landbouwhuisdieren. Het inventariseren van mogelijkheden om de milieubelasting van de veehouderij terug te dringen zonder concessies te doen aan productie en diergezondheid, was een belangrijk uitgangspunt voor beide financiers. In de onderzoeken is de meeste aandacht uitgegaan naar varkens. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten uitgebreid aan bod komen. Tevens zal een en ander in een breder kader van milieu en diergezondheid worden geplaatst, waarbij ook de rol van andere sectoren aandacht krijgt. In het verlengde van resultaten uit deze projecten worden behoeftenormen voor koper en zink voor varkens geformuleerd. Ook hieraan zal op deze bijeenkomst aandacht worden besteed.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de diervoedersector, beleidsmaker op het gebied van diervoeder en milieu, vertegenwoordigers van de primaire sector, gespecialiseerde dierenartsen en het landbouwkundig onderwijs.
 • Kosten: nader vast te stellen.
 • Datum en tijd: 10 april 2012, 's middags
 • Locatie : Hof van Wageningen te Wageningen

MINERALEN- EN SPOORELEMENTENBEHOEFTEN VAN PAARDEN

 • Inhoud: In PDV-verband zijn op grond van literatuurstudie behoeftenormen voor mineralen en spoorelementen voor paarden geformuleerd. Tijdens deze themabijeenkomst zullen de normen worden toegelicht. Daarnaast heeft er een inventarisatie plaatsgehad van de gehalten aan mineralen en spoorelementen in ruwvoeders voor paarden. Op de resultaten hiervan zal worden ingegaan. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het aanbod aan mineralen en spoorelementen vanuit het rantsoen en de behoefte van paarden onder verschillende fysiologische omstandigheden.
 • Doelgroep: Deze bijeenkomst is vooral bestemd voor nutritionisten en voorlichters in de paardenvoedingssector, consultants, het landbouwkundig onderwijs, vertegenwoordigers van de paardenhouderij, geïnteresseerde paardenhouders en gespecialiseerde dierenartsen.
 • Kosten: nader vast te stellen.
 • Datum en tijd: 14 juni 2012, 's middags
 • Locatie: Hof van Wageningen

Of registreer je om te kunnen reageren.