09-10-2012

DSD zijwandventilatie CE-veilig

Veiligheidsvoorschriften zijwandventilatiesystemen aangescherpt

In het voorjaar van 2010 en 2011 werd Nederland opgeschrikt door een dodelijk ongeval met een elektrisch aangedreven stalscherm. In beide gevallen kwam een kind om het leven na beknelling in een automatisch gestuurd zijwandventilatiescherm. Deze ingrijpende incidenten waren aanleiding om strengere veiligheidseisen voor stalschermen voor te schrijven. Als eerste fabrikant van zijwandventilatiesystemen voldoet DSD Stalinrichting in Dokkum aan deze hoge eisen.  

Elektrisch, c.q. automatisch aangedreven zijwandventilatiesystemen worden in het kader van het Warenwetbesluit Machines aangemerkt als machine en vallen daarmee onder de Machinerichtlijn. Volgens het NTA certificatiesysteem heeft NEN hiervoor NTA 8344:2012 opgesteld. Deze NTA bevat veiligheidseisen voor zijwandventilatiesystemen om de kans op ongelukken aanmerkelijk te verkleinen. Deze NTA is alleen van toepassing op schermen voor agrarische toepassing. Alle fabrikanten zijn hierbij verplicht reeds geleverde zijwandventilatiesystemen aan te passen aan de nieuwe NTA 8344:2012 normen. 

Zijwandventilatieleverancier DSD Stalinrichting heeft naar aanleiding van de incidenten, die overigens niet met DSD stalschermen plaatsvonden, snel en adequaat geanticipeerd. Allereerst werd een inventarisatie uitgevoerd onder klanten om vast te stellen waar sprake zou kunnen zijn van verhoogd risico. Deze gevallen werden als eerste kosteloos aangepakt. Aansluitend is ook de besturing van de DSD stalschermen verder verbeterd.  Inmiddels voldoen alle DSD zijwandventilatie systemen aan de hoge CE-NEN normen dankzij diverse aanpassingen:

- de wikkelrol wordt aan de muurzijde gemonteerd;
- de wikkelrol draait langzaam; 
- toepassing van stevige vogelkering aan de binnenzijde van de stal; 
- aanpassing PLC besturing (incl. ‘puls-pauze’ systeem); 
- de telescoop-as is met een stalen kap afgeschermd; 
- in samenwerking met gespecialiseerde installateurs zijn gebruiksvriendelijke montage- en
  gebruikershandleidingen vervaardigd.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw bericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.