08-08-2013

Wijzigingen Squall concentraat

De samenstelling van Squall heeft wijzigingen ondergaan. Het nieuwe Squall is op de markt gebracht onder de naam ‘Squall concentraat’.

Het op 6 juli 2012 door de TCT uitgebrachte advies is echter alleen van toepassing op Squall met de  samenstelling zoals gebruikt in het onderzoek dat in 2012 op de Rusthoeve is uitgevoerd en  is beschreven in het rapport ‘Veldonderzoek naar de drifteigenschappen van Squall om de driftdepositieklasse van Squall te bepalen’ van de Vlieger en Boot (2012). De versmalling van de teeltvrije zone naar een breedte van ten minste 100 centimeter is specifiek en alleen van toepassing op het verspuiten van gewasbeschermings­middelen in combinatie met Squall met de oude samenstelling zoals gebruikt in het onderzoek uitgevoerd op de Rusthoeve.

Voor het toepassen van een gewasbeschermingsmiddel in combinatie met ‘Squall concentraat’ of iedere andere formulering van Squall dan gebruikt in het onderzoek op de Rusthoeve en beschreven in het rapport van de Vlieger en Boot (2012), zijn de maatregelpakketten (techniek in combinatie met bepaalde teeltvrije zone) zoals beschreven in artikel 3.78 tot en met artikel 3.85 in het Activiteitenbesluit van toepassing. Deze maatregelen zijn van toepassing op de buitenste 14 meter van het perceel langs een oppervlaktewater­lichaam.

Dit betekent dat in de 14 meter zone langs een oppervlaktewaterlichaam, gewasbeschermingsmiddelen in combinatie met Squall concentraat met een standaard veldspuit alleen toegepast mag worden met driftarme spuitdoppen zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit en zoals opgenomen in de TCT-lijst met driftarme spuitdoppen en alternatieve technieken. Daarbij dienen de teeltvrije zones zoals bedoeld in artikel 3.78 tot en met artikel 3.85 van het Activiteitenbesluit aangehouden te worden. Wat betreft de spuitdruk dient voor de gebruikte spuitdoppen de in de TCT-lijst aangegeven maximaal toegestane spuitdruk te worden aangehouden. De overige voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.83 van het Activiteitenbesluit blijven onverminderd van kracht.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.