09-08-2013

Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op

Spuitsystemen en driftarme doppen
De TCT beoordeelt zowel complete spuitsystemen (maatregelpakketten genoemd in het Activiteitenbesluit) met daarin het gebruik van bepaalde spuitdoppen, als ook onderzoeken naar driftreductie van (nieuwe) driftarme doppen. Onderzoek naar de driftreductie van maatregelpakketten vindt plaats door een nieuw systeem in praktijk te vergelijken met het standaard driftarme maatregelpakket (uit het Activiteitenbesluit).
Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam een kantdop moet zijn. Deze dient ook driftarm te zijn.
Bij de spuitdoppen die in de lijst zijn opgenomen staat de maximale spuitdruk aangegeven waarbij de doppen in de betreffende driftreductieklasse vallen. Ook bij kantdoppen die in de lijst zijn opgenomen staat de maximale spuitdruk aangeven. Bij het gebruik van spuitdoppen en kantdop dient de laagste maximale spuitdruk aangehouden te worden.

Driftarme doppenlijst
In het verleden circuleerden in de praktijk allerlei spuitdoppenlijsten van adviesorganisaties en overheidsorganen. Dit leidde tot onduidelijkheid over welke doppen nu wel of niet mochten worden toegepast en onder welke voorwaarden. De sector heeft de overheid verzocht daar duidelijkheid in te scheppen. Naar aanleiding daarvan is besloten om één gezamenlijke, voor iedereen gemakkelijk toegangbare, lijst met spuitdoppen en technieken te maken. Deze lijst wordt bijgehouden door de TCT.Lijst TCT
Op de internetsite www.helpdeskwater.nl is de actuele lijst met toegelaten spuitdoppen en technieken beschikbaar. Onder het onderwerp ‘Emissiebeheer’ vindt u onder ‘Landbouw en veeteelt’ het thema “Lozingenbesluit open teelt en veehouderij” en daarna het taakveld “Technische Commissie Techniekbeoordeling”.
Onder het taakveld “driftarme doppen” staat de actuele lijst met driftarme doppen. Doppen worden ingedeeld in verschillende driftreductieklassen. In de lijst zijn 50 %, 75%, 90% en 95% driftreducerende spuitdoppen opgenomen. De lijst wordt bijgehouden door de TCT. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.