20-09-2012

Rubber na 20 jaar onaantastbaar

Vooral in de veehouderij wordt veel gebruik gemaakt van voeropslag op buiten liggende betonplaten. Dergelijke opslagsilo’s, met of zonder wanden, kunnen mits van een geschikte kwaliteit gemaakt, lang mee gaan.

De praktijk is echter weerbarstig en na jaren is door inwerking van bijvoorbeeld perssappen uit maïs of natte bijproducten, in combinatie van een veelal gemechaniseerde uitkuilmethode, waardoor sterke mechanische belasting (schrapen) kan optreden, de toplaag vaak ernstig aangetast. Dit is in de landbouw een veel voorkomend lastig en bekend probleem.


Reeds in 1988 speelde dit probleem ook al. Er is toen een renovatie praktijkproef aangelegd op het bedrijf van de fam. Kornegoor in Baak (Zutphen). Bij renovatie kan men gelijktijdig bekijken of de kuilplaat voldoende afschot heeft, en indien nodig kan men dit aanpassen, door aanvullingen toe te passen. Bij de fam. Kornegoor heeft men het toen grondig aangepakt. Onder begeleiding van DLV experts, en met advies van meewerkende bedrijven. De test is de eerste 10 jaren erna gevolgd door de afd. Praktijkonderzoek van Wageningen Universiteit. Elk jaar, meestal eind september werd een beoordeling gemaakt, vlak voor de maïsoogst. Zo heeft men een redelijk goed beeld kunnen verkrijgen van de verschillende gebruikte materialen en technieken.

Gemjo Handelsonderneming BV, is toen ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze landelijke proef. Gemjo BV, gestart in 1976, had toen al ruime ervaring met dit soort vragen. Belangrijk voor ons, we konden de aanvragers ervan overtuigen dat “lang niet alle zwarte koeien hetzelfde zijn”. De toen door onze medewerkers, gemaakte keuzes bij het uitsorteren van geschikte rubber voor deze klus, zijn dan ook naar verwachting zeer positief uitgepakt, want “alle zwarte rubber is lang niet hetzelfde”.

Nu anno 2012, hebben we weer gesproken met de familie Kornegoor. We hebben het rapport van Wageningen nog eens nagelezen en stellen dan vast, dat deze proef een goed bewijs kan zijn van het duurzaam en betaalbaar renoveren van kuilvloeren.Maar het lijkt toch zo simpel?

Rubber wordt op vele wijze en op vele plaatsen in de landbouw gebruikt. De leek zal gemakkelijk denken dat alle rubber dan ook gelijk is. Deze proef laat niets zien van de verschillen die er in rubber kunnen zitten. Maar laat duidelijk zien dat onze ervaring en als gevolg daarvan, de door ons gemaakte keuzes, goede resultaten kunnen bewerkstelligen. Zware rubber matten vinden veel toepassingen in de landbouw en er zijn vele aanbieders. Er is in de afgelopen jaren veel over rubber matten gesproken, en er zijn veel investeringen geweest van boeren in rubber, die achteraf bleken niet het gewenste effect te hebben. Uiteindelijk zal elke boer zijn eigen afwegingen moeten maken.

Deze praktijkproef laat duidelijk zien, dat het rubber ook heel succesvol, duurzaam en slim kan worden toegepast. Door inzetten van de ervaring van de medewerkers van Gemjo BV, en de keuzes die zij dagelijks maken voor klanten, heeft Gemjo BV de basis gelegd voor een renovatie die na 20 jaar nog steeds geheel bruikbaar is en na verwachting nog heel lang zijn dienst doet.

Een draagkrachtige ondergrond, goed onder afschot gelegd, en dit kan zeer goed een versleten betonvloer zijn, is het noodzakelijke begin bij het maken van een duurzame kuilopslag. Een toplaag van het juiste en daarvoor geschikte rubber kan heel lang zorgen voor weinig machineslijtage en schoon voer. (Zand en grind kunnen in/aan machines veel slijtage geven, en geeft daarbij vaak ook veel restafvoer, uit de voerbak van het vee. De allerbelangrijkste voorwaarde hierbij is dan de keuze van het “geschikte rubber”. En dat is nu juist onze specialiteit.

De praktijk laat zien wat wij kunnen. Niet alleen een aankoopprijs bepaald uiteindelijk of iets duur of goedkoop is. Een goed advies is belangrijk, maar een geschikt uitgangsproduct zal bepalen of het ook langdurig gaat functioneren. En die “aap” komt soms later pas uit de mouw.

Gemjo BV werkt op dit moment aan een compleet concept wat voor renovatie van kuilvloeren geschikt zal zijn. We kunnen dit o.a. doen, omdat we inmiddels zeer lange ervaring hebben en zeer kritisch inkopen. Wij kennen de kneepjes van het vak rubberhandel. Want let op, lang niet alle zwarte rubber is hetzelfde. We hebben het dan o.a. over de technische eigenschappen van het “product rubber” welke wij inkopen. Dit is een aspect wat vaak aan de leek moeilijk is uit te leggen, het gaat om zeer specifieke specialistische en ervaringsvakkennis.

Voorbeeld: hoe weet de koper nu van welk soort rubber en/of welke fabrikant hij een product moet kopen? En waar zitten dan de technische verschillen, die een zo groot verschil kunnen gaan maken? Bijna in alle gevallen betreft het gebruikt rubber, en dat maakt het voor de leek extra moeilijk om te kunnen vergelijken. De aanschafprijs is dan al snel het enige waarop hij gaat vergelijken. Gemjo BV, zet deze kennis graag in om boeren van dienst te zijn. Ook onze inkoop kennis gebruiken wij daarvoor. Boeren kunnen veel voordeel hebben bij juiste keuzes en juiste voorlichting, zeker in een tijd van krimpende marges is het belangrijk, dat elke uit te geven euro zoveel mogelijk gaat renderen en dat de investering de boer geen verdere zorgen geeft.

Zesendertig jaar Gemjo BV, met vele duizenden klanten Europa wijd, geven ons vol vertrouwen in de toekomst en onze producten, zeker wat betreft de zware rubber matten die wij leveren. En luisterend naar Dhr. Kornegoor herhalen we zijn woorden; “alle andere renovatieproducten zijn inmiddels verdwenen, maar het rubber ligt er nu, anno 2012, nog steeds prima bij.”

Ieder mens maakt dagelijks keuzes. Wij helpen graag met advies en topproducten, en zetten onze kennis graag in voor de agrarische sector. Ons advies aan boeren, kijk nooit alleen naar de prijs, maar vooral naar de prestaties die uw aanbieder heeft geleverd. Slaap er nog eens een nachtje over, dat is beter dan later slapeloze nachten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw bericht.

 

 

 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.