25-01-2012

Verbod asbest opnieuw onder de loep

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar het aantal m2’s asbestdaken in Nederland inclusief de ouderdom van de daken en in wiens eigendom zij verkeren. Deze gegevens worden verwerkt in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de sanering van de asbestdaken waarbij een aantal scenario’s worden doorgerekend waarop het asbest definitief moet zijn verwijderd van de daken.
 

In een brief aan de Tweede kamer op 15 februari 2011 heeft de Staatssecretaris onderzoek toegezegd naar de consequenties voor kosten, uitvoerbaarheid en handhaving van een mogelijke algemene maatregel van bestuur (AMVB) waarin het verboden wordt, voor zowel particulieren als bedrijven, om vanaf 2024 nog asbestdaken of asbestgolflaten voorhanden te hebben. Voor het verwijderen van de hoeveelheid asbest in de leefomgeving worden de belangrijkste bronnen van asbest aangepakt: asbestwegen en (verweerde) asbestdaken. Verweerde asbestdaken, en dan met name daken zonder deugdelijke regenwaterafvoer, vormen de tweede belangrijkste bron van asbestvezels die zich in het milieu kunnen verspreiden. Het moment komt dichterbij waarop een groot deel van de asbestdaken een potentieel gevaar is voor de omgeving door verregaande verwering.
 

Kingspan Duurzame Bouwsystemen heeft zitting genomen in het projectteam om haar ervaringen en inzichten te delen met andere betrokkenen zoals Aedes, ZLTO, VEH, Achmea Agro, Rabobank en dergelijke. Afwachten tot het huidige eikpunt 2024 nadert biedt geen oplossing en de markt moet zich kunnen voorbereiden op het opschalen van asbestsanering. Aangezien het gezondheidsgevaar door verweerde asbest groter lijkt te worden, worden de scenario’s doorgerekend om dit tijdstip eventueel te vervroegen naar 2016 of 2020.
 

Een status quo, het huidige tempo van asbestsanering handhaven, betekent grofweg dat we in 2043 eindelijk af zijn van deze sluipmoordenaar op de Nederlandse daken. Er moet dus iets gebeuren en bij voorkeur snel!
 

Financiele incentives blijken onze vaderlanders wel aan te spreken zo blijkt uit de interesse voor het project ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’. Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben op 12 april 2011 besloten een subsidieregeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ open te stellen. Met deze regeling wil Provincie Overijssel de agrarische sector stimuleren tegelijkertijd meer gebruik te maken van zonne-energie.
 

Kingspan Duurzame Bouwsystemen is actief in alle segmenten van de bouwsector waar-onder de woningbouw. Om opdrachtgevers en gebouweigenaren te ontzorgen, heeft Kingspan een samenwerkingsverband afgesloten met asbestsaneerders, montage- cq bouwbedrijven en gespecialiseerde asbestverwerkers die het levensgevaarlijke asbest veilig en gecertificeerd verwerken of transformeren tot een secundaire bouwstof voor de kalk-, asfalt- en cementindustrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.