13-02-2013

Betere kengetallen met agrimestmix

Het product AgriMestMix van Rinagro vermindert de ammoniakemissie in de veehouderij. AgriMestMix® brengt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. Door inwerking van bacteriën wordt de organisch gebonden stikstof omgezet in een ammonium stikstof. Dit proces leidt tot homogene mest: de koekvorming verdwijnt en er ontstaat meer opslagruimte. Het stikstofbehoud betekent tegelijkertijd een afname van ammoniakemissies. In de praktijk is dit merkbaar aan het frissere stalklimaat. Zo zijn er op vleesvarkensbedrijven minder luchtweginfecties geconstateerd, hetgeen positief is voor zowel groei als voederconversie. Verder verbetert de bemestingswaarde van met AgriMestMix behandelde drijfmest. Gebruikers van AgriMestMix – ook in de akkerbouw - kunnen hun N-gift uit kunstmest beperken. Bovendien bereikt men een hogere N-nalevering door een actiever bodemleven.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.