19-08-2013

Nu al duidelijk verbeterde resultaten bij gebruik Agrimestmix

Met Agrimestmix mestbewerking blijft de energie (methaan) en stikstof (N) in zowel drijfmest als vaste mest beschikbaar. Dit zorgt ervoor  dat er in de bodem meer energie vrijkomt, waardoor de plant de fosfaat beter kan opnemen en daardoor meer wortels – met name haarwortels – schiet. Deze zorgen op hun beurt weer voor een grotere hoeveelheid organische stoffen in de grond, waardoor uitgeputte grond snel en structureel verbeterd. 

Zie hier het verschil bij gebruik van Agrimestmix! 


- Aanzienlijk lagere ammoniakuitstoot daardoor hogere N-benutting
- Betere beworteling door efficientere fosfaatbenutting

Leidt tot meer opbrengst!

Stel uw vragen of deel uw gebruikservaringen hieronder.  

Of registreer je om te kunnen reageren.