16-01-2013

TRAXX diesel van Slump Oil

Brandstoffen- en smeermiddelenverkooporganisatie Slump Oil uit Heerenveen presenteert haar vernieuwde TRAXX diesel. Deze verbeterde dieselkwaliteit wordt sinds kort door Slump Oil geleverd aan o.a. landbouw-, loonwerk-,  bouw & infra- en transportbedrijven in heel Noord-Nederland.

Met het verdwijnen van het lage accijnstarief voor rode diesel per 1 januari 2013 staan veel agrarische ondernemers voor een rendementsprobleem. Hun brandstofkosten nemen immers  plots fors toe. Dit was indirect voor TRAXX aanleiding om een vernieuwde dieselkwaliteit te introduceren. De belangrijkste voordelen van TRAXX diesel zijn een lager verbruik door een  efficiëntere verbranding en een optimale bescherming tegen bacteriegroei in de dieseltank(s).

Brandstofbesparing tot 4 procent
TRAXX diesel grijpt in op twee cruciale aspecten van dieselmotoren, namelijk de brandstofinspuiting en het verbrandingstijdstip. Enerzijds wordt constant roet in en op  injectoren verwijderd, anderzijds zorgt het extra hoge cetaangetal van 55 voor een snellere en  volledigere verbranding. Volgens de testresultaten van TRAXX levert dit een structurele brandstofbesparing tot wel 4 procent op. Hierdoor vermindert TRAXX diesel ook de uitstoot van CO2 en fijn stof van motoren. Verschillende bedrijven zetten TRAXX diesel reeds in bij duurzaamheids programma’s zoals de CO2-Prestatieladder.

Bescherming tegen bacteriegroei
Daarnaast voorkomt TRAXX diesel ook bacteriegroei in opslagtanks en in de dieseltanks van  trekkers en  machines. Door haar unieke samenstelling biedt TRAXX diesel een permanente  bescherming tegen bacterieproblemen en worden verstopte brandstoffilters voorkomen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.