10-01-2012

Nieuwe locaties Voercentrum

 

Het Voercentrum® is een n nieuw concept in Nederland waarbij veeho ouders hun
ruwvoer leveren aan een VVoercentrum® en hun koeien vervolgens s laten voeren
door het Voercentrum®.


Voercentrum BV is in 2010 gestart met een vestiging in Leeuwarden n en gaat dit jaar
twee nieuwe locaties ontwik kkelen: t.w. een in Workum en een in Dokkum. Voor 2013
zijn er in Overijssel, Braban nt en Friesland nog een aantal andere loc caties in
ontwikkeling.


Op de huidige locatie in Leeuwarden worden op dit moment 28 veeh houders van
compleet mengvoer voorzie en. Deze 28 veehouders hebben gezame enlijk ongeveer
2800 koeien. De huidige loc catie in Leeuwarden is een testlocatie en blijft nog een
beperkte tijd open.


Deelnemers aan een Voercentrum®. maken de keuze vanwege diverse redenen.
Dat kan arbeidsverlichting z zijn of het voorkomen van dure investeringen in sleufsilo’s
of voermachines. Ook de k kwaliteit van het geleverde mengvoer en ddaarmee het
bereiken van hogere producctie en diergezondheid kan een afweging g zijn. Het kan
een oplossing zijn voor een n voertekort of juist een kans bieden om ruuwvoeroverschot
tot waarde te brengen. Voo or iedere deelnemer zijn er andere afwegi ngen.


Bij dit concept worden rend dementen op het bedrijf beter zichtbaar ge emaakt. Zo
krijgen de deelnemers weke elijks een factuur voor de ontvangen hoevveelheid
mengvoer waarbij de door h hun geleverde hoeveelheid ruwvoer is ve errekend.
Daarnaast is ook de behaallde voerefficiëntie van dat moment weerg gegeven. Dit
uiterst waardevolle bedrijfse economische kengetal is voor de meeste veehouders een
onbekende. Doordat de me elkveehouders nu exact weten wàt er is geevoerd en dat af
kunnen zetten tegen de me elkproductie van de afgelopen week is er belangrijke
management informatie bes schikbaar. Sturen op voerefficiëntie sam men met de
begeleiding van de Bovinolooog van het Voercentrum® geven bij de huidige
deelnemers van het Voerce entrum “met gemak resultaat”.


Het Voercentrum® heeft e een 5 tal rantsoenen; TMR, Robot, TMR b bij weiden,
Jongvee en Drogekoeien w welke dagelijks gevoerd worden. De produ uctie van de
deelnemers van het Voerce entrum in Leeuwarden is op dit moment 2 28,35 kg melk met
4,50 % vet en 3,65 % eiwit bij 172 dagen.


Voor de nieuwe vestigingen n in Workum en Dokkum zoekt Voercentrrum BV
veehouders die gebruik will len maken van de diensten van het Voerc centrum® bij hun
in de buurt.


De komende tijd organiseert Voercentrum BV diverse bijeenkomsten in de werkgebieden van de nieuwe Voercentra.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u kontact opnemen met Klaas
Struiksma 0619644139

Of registreer je om te kunnen reageren.