22-02-2013

Innovatie geeft 9 procent rendementsverbetering WKK

Door het terugwinnen van de warmte die de schoorsteen verlaat bij een warmtekrachtkoppelingsinstallatie is een flinke energiewinst te behalen. Uit een praktijkcalculatie die bij paprikakwekerij Leo Hoogweg is uitgevoerd samen met adviesorganisatie Flynth en de installateurs van Certhon blijkt een besparing mogelijk van tien procent op het gasverbruik. Achter de wkk is daarbij een warmtepomp geplaatst, die extra warmte uit de rookgassen van de wkk haalt.

Bij bestaande wkk-installaties is het rookgas circa 50°C als het de schoorsteen verlaat. Met het tussenplaatsen van een warmtepomp is bij Leo Hoogweg de temperatuur van het rookgas teruggebracht naar nog maar 20°C bij emissie. De energie die anders verloren gaat, wordt nu via een warmtepomp nuttig gebruikt om het retourwater uit de kas op te warmen van 40°C naar 50°C. Het opgewarmde water van 50°C wordt direct in de wkk gebruikt als opwarming van het motorkoelwater, waarna het met 95°C de wkk weer verlaat.

EIA subsidie

Buiten de toevoeging van een warmtepomp, een tweede rookgascondensor, enkele leidingen, kleppen en een klein buffervat is er niets veranderd aan de bestaande verwarmingsinstallatie.  Doordat warmtepompen in allerlei vermogens beschikbaar zijn, is het project uitermate interessant voor de meeste tuinbouwbedrijven met wkk’s. De investering in een warmtepomp komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Hierbij mag de ondernemer 41,5% van de kosten in mindering brengen van de fiscale winst, wat leidt tot een lagere belastingafdracht. Flynth en Certhon kunnen dit voordeel per situatie in beeld brengen.

Reductie van CO2-uitstoot

Flynth is in overleg met het Ministerie van EZ om voor deze specifieke investering een subsidiebudget toe te wijzen, vanwege de bereikte reductie van CO2-uitstoot. Voor tuinders die onder het EU-ETS systeem vallen, kan de lagere CO2-emissie de komende jaren een groot voordeel opleveren. Ook voor tuinders in het CO2-sectorsysteem is het verminderen van kooldioxide-uitstoot interessant. Hoe het CO2-sectorsysteem er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar de verwachting is dat ook in dit systeem het verlagen van de CO2-uitstoot voordelen biedt. Kortom, een warmtepomp kan voor iedere tuinbouwonderneming met één of meer WKK’s een interessante oplossing zijn. 

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.