26-02-2013

Bodemverbeteraars Physiomax en Physiomag

Haal meer uit de bemesting van uw gras –en bouwland door de bodemkwaliteit te verbeteren. Ruwvoermanagement optimaliseren om zoveel mogelijk goede kwaliteit maïs en gras van uw eigen perceel te halen is een belangrijke stap op weg naar quotumloos melken.

Het is mogelijk om bodemstructuur, pH en bodemactiviteit en daarmee maximale mineralisatie van dierlijke mest te verbeteren in het voorjaar. Met de direct werkende gekorrelde bodemverbeteraars Physiomax en Physiomag. Met een gift van 300 tot 600 kg/ha wordt direct vanuit de natuurlijke bron calciumcarbonaat bemest met calcium én het verzurende jaareffect hersteld. Door de hoge en snelle oplosbaarheid in combinatie met de wortelstimulator wordt de mineralisatie van organisch materiaal in de bodem en compost geactiveerd ten gunste van gewasopbrengst en kwaliteit.

Deze natuurlijke bodemverbeteraars zijn intern poreus en hebben een zeer groot contactoppervlak. Hierdoor is de reactiviteit in de bodem snel en hoog en een voorjaarstoepassing mogelijk. Reparatiebekalking met hoge kalkgift in het najaar kent de negatieve effecten van een overmaat aan calcium op bodemstructuur, uitspoeling en daling van organische stof gehalte.

Een kleine voorjaarsgift van een snelwerkende calciumbemesting voorkomt deze negatieve effecten. Physiomax en Physiomag zijn tevens verrijkt met aminopurines, een signaalstof dat een positieve uitwerking heeft op de haarwortelbezetting en dus opname van vocht en voeding. Door de structuurverbetering (goede Ca/Mg verhouding), direct beschikbare calcium en positieve effect op wortelgroei/uitstoeling zijn de Physiocal bodemverbeteraars geschikt voor alle bodemsoorten. Het product is verkrijgbaar in korrelvorm en gemakkelijk met een kunstmeststrooier op te brengen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.