28-12-2011

Website tpi-polytechniek.com vernieuwd

TPI-Polytechniek B.V. heeft haar website (www.tpi-polytechniek.com) volledig opnieuw ingericht. Het bedrijf heeft de internetsite aangepast met als doel de bezoeker sneller naar de juiste pagina te brengen en duidelijke informatie te bieden over het complete programma van luchtinlaatkleppen en ventilatiekokers.

“Het grote verschil met onze vorige website is dat de informatie toegankelijker is geworden,” aldus Loïc van der Heijden, office manager. “Men wil snel beschikken over informatie over een bepaalde luchtinlaatklep. In twee klikken zijn die te vinden. Inmiddels zijn van alle uitvoeringen van de luchtinlaatkleppen individuele folders te downloaden.”TPI-Polytechniek is een internationale producent en leverancier van polyurethaan componenten voor agrarische ventilatiesystemen, met name voor pluimvee- en varkensstallen. Naast de vernieuwde internetsite blijft TPI-Polytechniek werken aan vernieuwingen en uitbreiding van het programma.TPI-Polytechniek B.V. has renewed its website (www.tpi-polytechniek.com) completely. The company has updated their website with the aim to bring the visitor quickly to the right page and provide clear information about the complete range of air inlet valves and ventilation chimneys.“The big difference with our previous website is that the information has become more accessible,” says Loïc van der Heijden, office manager. “People want quick access to information about a specific air inlet valve. They can find it in two clicks. Now leaflets of each air inlet valve can be downloaded.”TPI-Polytechniek is an international manufacturer and supplier of polyurethane components for agricultural ventilation systems, especially for poultry and pig houses. Next to the new website
TPI-Polytechniek is working on innovations and expansion of the program. 

Press information

 

Company name:              TPI-Polytechniek BV from Holland

Contact:                              Claudia Toonen

E-mail:                                 info@tpi-polytechniek.com

Phone:                                +31 (0)73-6569194

 

 TPI-Polytechniek BV from Holland is a supplier of polyurethane components for agricultural ventilation systems, like air inlet valves and chimneys. The total program is produced in their own production facilities in Poland. The used polyurethane is a strong and durable material and assures an optimum insulation.


For more information please visit our website www.tpi-polytechniek.com

 

Of registreer je om te kunnen reageren.