15-06-2012

Antibioticagebruik en voetzoollaesies voorkomen

Verantwoord produceren wat de markt vraagt: hoe speel je daar als sector en als individuele ondernemer op in? Bij De Hoop richten we ons op duurzaam produceren. In
onze visie betekent dat: zorgen dat u efficiënt kunt produceren, goede resultaten behaalt en dat, op een verantwoordelijke manier.Met de kennis die we in huis hebben, slagen we er bij De Hoop in om voor bijna elk denkbaar concept voer te ontwikkelen. En dat gebeurt ook in de praktijk. Zo zijn we onlangs nog geauditeerd door Britse
grootwinkelbedrijven, McDonalds, KFC en diverse andere partijen. De markt is voortdurend in beweging met als gevolg dat in de loop van de tijd de vraag verandert. Het is de uitdaging om als
onderneming voorbereid te zijn op toekomstige vraag zonder de huidige markt en (economische) realiteit uit het oog te verliezen.

Gezonde darmen, vitale kuikens 

De opdracht aan de sector om het antibioticagebruik te verminderen is inmiddels een gegeven. Bij De Hoop hebben we met het PLUS Concept nadrukkelijk ingezet op het optimaliseren van de darmgezondheid. Aandacht voor de kwaliteit van grondstoffen, een uitgebalanceerde samenstelling en de inzet van speciale mixen dragen bij aan gezonde darmen, vitale kuikens en een betere vertering. 


Antibioticagebruik naar 0

Dankzij deze DarmXtra’s slagen steeds meer afnemers erin volledig antibioticavrij te produceren. Niet alleen de hoge score antibiotica-vrije koppels valt op, maar ook het constante hoge niveau. Dit valt goed in de markt en is aanleiding om De Hoop als partner uit te nodigen te participeren in marktconcepten.

Voetzoolleasies voorkomen
De kwaliteit van het PLUS Concept komt tot uiting in de technische resultaten en is te zien aan de strooiselkwaliteit. Droog strooisel is een van de belangrijkste voorwaarden om voetzoolleasies te
voorkomen. Dit is waardevol vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en een must om de bezetting in de stal op peil te houden. Naast goede technische resultaten is ook de bezetting van grote invloed op het
rendement op uw bedrijf. Gezonde en goed presterende kuikens zijn meer en meer van levensbelang voor de toekomst van uw bedrijf.

Voor meer informatie of vragen plaats een bericht. 

 

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.