19-06-2012

Enterococcen bij pluimvee

Gezondheid: Enterococcen bij pluimveeEnterococcen is een groep van bacteriën die normaal voorkomt in de darmen van mens en dier. Niet alle Enterococcen zijn pathogeen (ziekmakend). Bij pluimvee worden E.cecorum, E. hirea, E. durans, E.faecalis, E feacium geassocieerd met ziekte. Afgelopen jaren is het aantal meldingen met Enterococcen-problemen bij vleeskuikens duidelijk gestegen. Ook uit de legsector en de vermeerderingssector komen geluiden dat de bacterie af en toe tot problemen leidt. Het is niet duidelijk waarom er meer problemen lijken te zijn.

Problemen
Dierenartsen, voorlichters en veehouders melden bij het pluimvee met name verhoogde uitval en kreupelheid. Bij sectie vindt men vaak heupkopnecrose, gewrichtsontstekingen, abcessen in de
ruggenwervel, hartzakontsteking, hartklepontsteking en/of hersenontsteking. Tevens wordt aangegeven dat behandeling met antibiotica vaak maar een tijdelijk effect heeft. De klachten komen
regelmatig terug na het beëindigen van de kuur, doordat antibiotica slecht op bovengenoemde plaatsen doordringt.

Besmetting
Kuikens worden via inademing, door huidwondjes of via de dooier besmet. De GD onderzoekt momenteel waar de kuikens besmet worden en of er een relatie is met de broederij of de
moederdieren. In het lichaam verspreidt de bacterie zich via de bloedbaan (bloedvergiftiging). Hierbij kan een vergrote milt, een vervuld hartzakje en longontsteking optreden. De bacteriën kunnen
hechten aan de wand van de bloedvaten. Dit gebeurt in de kleine bloedvaten van bijvoorbeeld hartkleppen en gewrichten.

Behandeling
Behandeling heeft het meeste effect als deze snel na de eerste verschijnselen wordt ingezet. Het is belangrijk om de behandeling uit te voeren op basis van een antibiogram aangezien er regelmatig
resistentie is tegen één of meer middelen. De kans dat de klachten terugkeren na het stoppen van de kuur wordt groter als de klachten al langer bestaan.

Preventie
De opvang van de kuikens is een belangrijk punt bij de preventie van pathogene Enterococcen. Het is van belang dat de stal en de vloer goed op temperatuur zijn zodat kuikens zo snel mogelijk water en
voer opnemen. Door de opname van water en voer sluit de darm zich voor het binnendringen van bacteriën. Dit gebeurt door de vorming van een slijmlaag en het verder ontwikkelen van de darm.
Uit GD gegevens blijkt dat de waterkwaliteit op bedrijven nog al eens te wensen over laat. Reinig en ontsmet de waterleiding goed om de jonge kuikens niet extra te belasten met veel bacteriën tijdens
de eerste dagen. Laat het water uit de stal regelmatig controleren. Uit het veld komen geluiden dat pluimveehouders steeds meer koppels opvangen met antibiotica. Deze trend is niet wenselijk gezien het standpunt van de overheid dat het gebruik van antibiotica omlaag moet.


Bij de GD is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in een mogelijke relatie met de broederij en/of de moederdieren en mogelijke interventiestrategieën. De financiering van het onderzoek komt uit het budget Praktijkonderzoek

 Voor meer informatie of vragen plaats een bericht. 


Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.