21-12-2011

Voorkomen puntemissie bij winterklaar maken spuit is eenvoudig

Het spuitseizoen zit erop en veel loonwerkers en zelfspuiters maken de spuit

winterklaar. Naast het zichtbare vuil zitten er ook (onzichtbare) resten van

gewasbeschermingsmiddelen op de spuit. En dit kan, als het schoonmaken niet correct

gebeurt, tot flinke vervuiling van het oppervlaktewater leiden. Jammer, want deze

emissie kan eenvoudig voorkomen worden. Het project ‘Samen werken aan een schone

Maas’ stimuleert daarom zorgvuldig werken en het gebruik van zuiveringssystemen.

Een factor 300 overschrijding

 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die

na een bespuiting achter blijft op de spuit. Hoewel de precieze percentages in de onderzoeken

verschillen, is de conclusie eenduidig: als het waswater in het oppervlaktewater terecht komt

(direct of via het riool) leidt dit tot flinke overschrijdingen van de emissienorm. Uit PPO-onderzoek

blijkt dat ondanks dat er relatief weinig middel op de spuit zit, sommige middelen de norm voor

waterkwaliteit met een factor 300 overschrijden!

 

Eenvoudige oplossingen

Deze emissie kan eenvoudig worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de spuit op het perceel te

reinigen, op ruime afstand van de sloot (minimaal 5 meter). Hiervoor zijn reinigingssets te koop

die het mogelijk maken de spuit aan de buitenkant te reinigen met water uit de schoonwatertank.

Als reiniging op het erf plaats vindt moet het waswater worden opgevangen. Bedenk hierbij dat een

olieafscheider op een spuitplaats geen gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert! En

gaat het waswater door het putje het riool in? Ook dan komt het in het oppervlaktewater terecht:

een rioolwaterzuiveringsinstallatie haalt geen gewasbeschermingsmiddel uit het water.

Er zijn verschillende methoden om waswater (na opvang) te verwerken. Het kan op het perceel

worden uitgereden, maar de voorkeur heeft om het te zuiveren. Bijvoorbeeld met biologische

zuiveringssystemen zoals het biofilter of Phytobac. Deze systemen werken door binding van de

bestrijdingsmiddelen aan organische stof of bodemdeeltjes en afbraak door micro-organismen.

Water kan daarbij geheel of gedeeltelijk verdampen.

 

DLV

Of registreer je om te kunnen reageren.