07-09-2012

Wijziging pachtprijzen

Wijziging pachtprijzen m.i.v. 1 juli 2012

 

 

In 7 van de 14 pachtprijsgebieden is m.i.v. 1 juli 2012 door de minister een negatief veranderpercentage voor pacht van los land vastgesteld. Deze gewijzigde pachtprijzen werken van rechtswege door. Per gebied is de ‘hoogst toelaatbare pachtprijs’ vastgesteld. Indien de hoogst toelaatbare pachtprijs meer dan 2 % van de vrije verkeerswaarde bedraagt, dan geldt 2 % van de vrije verkeerswaarde als hoogst toelaatbare pachtprijs.

De herziene pachtprijs mag nimmer:

lager zijn dan 90% van de hoogst toelaatbare pachtprijs;

hoger zijn dan 110% van de hoogst toelaatbare pachtprijs.

 

U kunt u de verpachter informeren over de gevolgen van dit wijzigingsbesluit. In enkele pachtprijsgebieden zijn in het wijzigingsbesluit d.d. 1 juli 2012 en het wijzigingsbesluit d.d. 1 juli 2011 negatieve veranderpercentages vastgesteld. De wet biedt u de mogelijkheid deze pachtprijzen achteraf te herzien/berekenen en eventueel te veel betaalde pacht tot een periode van 5 jaar terug te vorderen.

 

Voormelde veranderpercentages hebben betrekking op pachtprijzen voor reguliere pachtovereenkomsten en geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor een duur van ten minste 6 jaar en maximaal 12 jaar.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van pachtprijzen en mogelijk in aanmerking komen voor pachtgrond, meld u dan geheel vrijblijvend aan bij dhr. E.C.M.E. Hack, verbonden aan De Lorijn raadgevers.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de pachtprijzen plaats onderstaand uw bericht. 

 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.