21-12-2011

Assortiment melkveevoeders met laag fosfor gehalte

De Heus introduceert een breed assortiment fosfaat arme diervoeders genaamd ‘cP-voeders’.
 

Deze ‘cP-voeders’ bevatten tot 35% minder fosfor. Voor elke rantsoentoepassing is er in het De Heus assortiment een fosfaat arm voer beschikbaar.

De introductie van het ‘cP-voederassortiment’ sluit aan bij de afspraken zoals vastgelegd in het, mede door De Heus, ondertekende ‘Convenant Verlaging Fosfaatproduct via Rundveevoeder’

Aanpak fosfaatreductie
 

Voor het snel in kaart brengen van de fosfor voereficiency bij de individuele melkveehouder is De Heus ‘fosfor quick scan’ beschikbaar. Aan de hand van de scanresultaten kan vervolgens een fosforarm voerrantsoen worden vastgesteld, toegesneden op elke individuele bedrijfssituatie


Strategieën die een bijdrage leveren aan de doelstelling om de fosfaatreductie te realiseren, zijn onder andere: deelnemen aan bedrijfsspecifieke excretie (BEX), aanpassing van ruwvoer aandelen in het rantsoen, verhogen van de voerefficiëntie, bewuster kiezen van (bij)producten in het rantsoen en inzetten van cP-voeders.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.