13-06-2012

Begeleiding bij een bestuursrechtelijk of strafrechtelijk trajectProof4Sure is een begin dit jaar gestart bedrijf, dat bestaat uit voormalig medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID, huidige NVWA). We hebben jaren ervaring met de agrarische wet- en regelgeving, het bestuursrecht en het strafrecht. Proof4Sure kent de controlepraktijk en weet waar de zwakke plekken bij de overheid zitten.
 

Wij bieden begeleiding bij een bestuursrechtelijk of strafrechtelijk traject. De overheid controleert of de agrarische sector zich aan de regels houdt. Proof4Sure kan, door een combinatie van deskundigheid en praktijkkennis, beoordelen of overheidsinstanties als de NVWA en Dienst Regelingen zich hebben gehouden aan wettelijke bepalingen tijdens controles of bij het opleggen van kortingen op subsidies. Doordat we zowel de taal van de agrariër als van de overheid spreken kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het voeren van succesvolle bezwaar- en beroepsprocedures.
 

Wij voeren ook Audits uit om te bekijken of een bedrijf “controle proof” is. Uiteraard geven we advies indien wij tekortkomingen constateren. De agrariër kan daarna met vertrouwen een controle op naleving van de randvoorwaarden tegemoet zien.
 

Proof4Sure kan tijdens een controle ondersteuning bieden aan de agrariër. Zodra een afwijking op papier staat, beginnen de problemen pas echt. Boetes en kortingen. Zelfs een mondelinge waarschuwing heeft geleid tot kortingen op toeslagrechten. Daarom is het van belang om een controleur tijdig te doen inzien dat de afwijking die hij meent te constateren, eigenlijk niet bestaat.
 

Problemen voorkomen is beter dan tegen een korting op de toeslagrechten of boetes oplopen.

Heeft u vragen of u wilt meer informatie plaats een bericht. 

Of registreer je om te kunnen reageren.