17-01-2012

Wie bepaalt de voedselprijs?

 

De commissie Internationale Samenwerking van LTO Noord organiseert op

 

17 februari 2012  van 10.00 - 13.00 uur in het Centrum voor biologische landbouw in Lelystad

 

een netwerkbijeenkomst over externe factoren die invloed hebben op de voedselprijs.

 

Het definitieve programma zal u  te zijner tijd worden toegestuurd, maar in ieder geval zal iemand van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) komen toelichten welke invloed de speculatie op voedselgrondstoffen op de voedselprijs heeft. Ook komt het onderwerp ‘landgrabbing’ aan de orde: steeds meer buitenlandse investeerders kopen grote arealen landbouwgrond in ontwikkelingslanden. De heer Oane Visser van de Radboud Universiteit van Nijmegen gaat toelichten welke invloed ‘landgrabbing’ heeft op de voedselprijs en de voedselzekerheid.

 

Belangstelling?   

Noteer de datum vast in uw agenda. Het definitieve programma wordt u in februari toegestuurd. Maar u kunt zich nu alvast aanmelden bij Bianca Carelsz.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.