20-08-2013

De juiste groenbemester kiezen

Het aanbod groenbemesters is groot. Kies de voor u meest geschikte groenbemester aan de hand van uw primaire teeltdoel: gaat het om bodemverbetering alleen of ook om aaltjesbestrijding. Daarnaast zijn groenbemesters gekend als vanggewas voor stikstof en bodembedekkers. 

Groenbemester als bodemverbeteraar
Kies in dit geval voor een gewas met een sterke beworteling en grote massa, zoals bladrammanas, mosterd, gras of haver.

Groenbemester als lokgewas voor aaltjes
Voorkom en verminder problemen met aaltjes. Stem de groenbemester af op de aaltjes die u wilt bestrijden. TIP: Doublet is de enige multiresistente bladrammenasras die BCA-1 geclassificeerd is en tevens de ontwikkeling van wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne Fallax bestrijdt.

Groenbemesters als mineralenbron
Ingezet als stikstofvanggewas blijven mineralen behouden voor het volggewas. Topper in N-fixatie is de groenbemester Nitrafix, een bewezen mengsel van bladkool en bladraap. Ideaal voor inzaai na maïs. Bladkool is in dit kader een van de aanbevolen gewassen op de lijst van het Meststoffenbesluit. 

Groenbemesters als bodembedekker
Bescherm uw grond na de oogst tegen onkruiden, erosie en stuiven.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.