05-04-2012

AutomatischeMelkRotor AMR™

De AutomatischeMelkRotor AMR™ in detail

De DeLaval AMR™ is geschikt voor veestapels vanaf 300 koeien. De eerste verkochte systemen hebben een capaciteit van 90 koeien per uur en het systeem wordt draaiende gehouden door maximaal vijf robots.

"Melkveehouders vragen al lange tijd om een automatische draaimelkstal. We hebben de DeLaval AMR™ ontwikkeld met drie belangrijke klantvoordelen in het achterhoofd; rendement, bedrijfsmanagement en flexibiliteit,” aldus DeLaval Vice President Capital Goods Andrew Turner.Twee robots nemen de voorbehandeling voor hun rekening en twee andere robots sluiten de melkstellen aan. Zo werken er dus vier robots tegelijkertijd aan vier koeien. Een 5e robot zorgt voor de speendesinfectie na het melken. Deze functie is volledig geautomatiseerd en het sprayt elke speen apart, waarbij een ultramoderne, super nauwkeurige camera de spenen vindt en in 3D de positie bepaalt.

De eerste verkochte draaistallen zullen een capaciteit van 90 koeien per uur hebben, afhankelijk van het aantal geïnstalleerde robots. Flexibiliteit is een belangrijk criterium geweest bij het ontwerp van het systeem. De capaciteit kan op verschillende manieren benut worden zodat het geschikt is voor verschillende bedrijfsvoeringen. Het systeem kan bijvoorbeeld een veestapel van 540 koeien drie keer per dag melken, of tweemaal daags 800 koeien, of alles daar tussenin.Koeien betreden het systeem op dezelfde manier als in een traditionele draaistal. Eenmaal op het platform wordt de koe op de voorbehandelplek gezet. Het ingangshek heeft elektronische herkenning, zodat de robots en camera de speenposities, die vooraf opgeslagen zijn, snel kunnen vinden. De spenen worden gereinigd, gestimuleerd, gedroogd en voorgestraald, net als in het VrijwilligMelkSysteem VMS. De volgende stap is het aansluiten van het melkstel en als de koe uitgemolken is wordt ze op de uitgangspositie door de laatste robot gesprayd, waarna ze het platform verlaat.

“De platformgrootte hangt van een aantal factoren af, waaronder de uitmelktijd en melkgift. Deze factoren samen vergroten de efficiëntie van het systeem. Het is mogelijk om te onderzoeken of de AMR™ in een bestaand visgraatplatform past, maar elke installatie zou onafhankelijk geëvalueerd moeten worden,” voegt Turner toe.

De melkstroomsnelheid, de totale melkgift, bloed en geleidbaarheid worden in de AMR™ allemaal per kwartier gemeten, net als bij de VMS. Om tijdens het melken optimale hygiëne te garanderen komt het systeem met een automatische Deckflush module. Dit bestaat uit een schuifblad en waterstralen. En net als bij een traditionele draaistal en de VMS kan de AMR™ alle soorten koeien melken.

Volgens DeLaval zorgt de nieuwe automatische draaistal AMR™ voor een verbetering in bedrijfsrendement, omdat de benodigde arbeid afneemt of melkers voor andere taken ingezet kunnen worden. Ook nemen de kosten af en wordt er consequent meer melk per uur gemolken, van betere kwaliteit. Het bedrijfsmanagement verbetert omdat bedrijven aantrekkelijker zijn voor werknemers, waardoor veehouders meer tijd hebben voor managementzaken en zich meer kunnen richten op het dierwelzijn. Wat het derde klantvoordeel betreft, flexibiliteit, is de AMR™ geschikt voor allerlei bedrijfsvoeringen, is een modulaire aanpak qua functionaliteiten mogelijk en schaalvergroting ten tijde van groei.

De DeLaval AMR™ heeft de Gouden Medaille gewonnen voor innovatie op EuroTier 2010 en de Gouden Hoef op Agribex 2011.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.