15-07-2013

Betere vruchtbaarheid met ReaShure

Alle koeien komen rondom afkalven in een negatieve energiebalans terecht. Deze ontstaat doordat koeien direct na afkalven te weinig voer opnemen ten opzichte van de hoeveelheid geproduceerde melk. Tijdens die negatieve energiebalans spreken koeien hun vetreserves aan. Die afbraak van vetten, de zogenoemde vetmobilisatie, belast de lever (lees leververvetting) en de koeien kunnen onder meer slepende melkziekte (ketose) krijgen.

Een negatieve energiebalans rondom afkalven is niet te vermijden. Maar het is wel belangrijk dat het energietekort niet te groot wordt en de glucosevoorraad niet te klein om te veel conditieverlies te voorkomen. Een gezonde lever voorkomt een te groot energieverlies. ReaShure pensbestendige choline beschermt de lever rondom afkalven. Daardoor blijft de lever goed functioneren en produceert het voldoende energie, veelal in de vorm van glucose. Voldoende glucoseaanbod in de koe is belangrijk voor een hoge melkproductie (piek en persistentie) en goede vruchtbaarheid (cycli en bevruchting).Toevoeging van ReaShure tijdens de transitieperiode (3 weken vóór tot 4 weken na afkalven) leidt tot:
- Hogere drogestof opname
- Hogere vetgecorrigeerde melkopbrengst
- Minder conditieverlies
- Hoger bevruchtingspercentage na eerste inseminatie.

Choline werkt echter alleen goed als het beschermd is tegen afbraak door pensmicroben. Deze bescherming is mogelijk door de choline te coaten met een beschermende laag. Dat zorgt er voor dat het de pens ongeschonden passeert en beschikbaar is voor opname in de (dunne) darm.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.