03-12-2012

Kostprijsvoordeel door kleimineraal AmmoMin

Door de huidige situatie op de grondstoffenmarkt is de kostprijs van voeders gestegen. Naar verwachting zal deze situatie langere tijd aanhouden. De inzet van AmmoMIN is een mogelijk hulpmiddel om de kostprijs van voeders te reduceren.

AmmoMIN is een kleimineraal (clinoptilolite) van sedimentaire oorsprong. Een balansproef met vleeskuikens heeft aangetoond dat 1% AmmoMIN ‘on top’ kan worden toegevoegd zonder het voeder te verdunnen voor energie. De energiewaarde voor het voeder blijft dus behouden. Dit maakt het mogelijk om het voeder met 1% (tot 2%) te verdunnen met een grondstof die (zeker op dit moment) goedkoper is dan de nodige grondstoffen. 

Naast een mogelijk direct kostenvoordeel biedt AmmoMIN verschillende voordelen:

-       Inclusie van AmmoMIN in voeders verbetert de algehele vertering en daarmee niet alleen de mestscore, maar ook de technische prestaties.

-       AmmoMIN bindt ammoniakale stikstof, vrijgekomen bij eiwitafbraak en gedurende de vertering. Dit voorkomt hoge ammonium gehaltes in de darm en hiermee gerelateerde hoge epitheel turnover en leidt uiteindelijk tot betere absorptie capaciteit en natuurlijke barrière.

-       Binden van ammonium verbetert de samenstelling van de darmflora.

-       Het binden van ammonium verbetert voetzool scores bij vleespluimvee

-       Verhoging van de droge stof in de mest, verbeterde strooisel kwaliteit.

-       Gebonden ammonium en ammoniak kunnen niet meer vervluchtigen in de stal, waardoor een gezondere stallucht ontstaat.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.