21-12-2011

Hoger speengewicht met RescueMilk

Het verstrekken van RescueMilk aan biggen kan resulteren in tot 5% lagere biggenuitval. De praktijk laat ook zien dat tot 0,5kg extra speengewicht wordt bereikt. Dat blijkt uit resultaten op praktijkbedrijven en uit onderzoek waarbij RescueMilk werd ingezet.

RescueMilk is een kunstmelk voor biggen die verstrekt wordt met een automatisch systeem. Het wordt gevoerd via RescueCups, die geïnstalleerd zijn in een kraamhok of in een RescueDeck.

‘In ieder kraamhok een RescueCup’

Het aantal levend geboren biggen per worp vertoont al jaren een stijgende lijn en bedraagt nu gemiddeld 13,5 in Nederland. Deze stijgende trend zal zich de komende jaren voortzetten. Dit leidt tot meer overtallige en meer achterblijvende biggen. Normaal worden deze biggen overgelegd naar andere zeugen of pleegzeugen, wat leidt tot verminderde bigkwaliteit (minder uniformiteit en meer ziekten), een lagere worpindex en meer ruimtebeslag in de kraamstal.

Verstrekking van RescueMilk in de kraamstal via cups of in RescueDecks blijkt hiervoor de oplossing te zijn. Alle biggen krijgen zo toch voldoende melk en dit leidt tot minder uitval, hogere speengewichten en uniformere tomen. Ook blijkt de opname van droogvoer voor het spenen bevorderd te worden, waardoor de biggen minder last van een speendip hebben. Provimi verwacht dat het verstrekken van kunstmelk aan biggen over enkele jaren ‘standaard’ is en dat ieder kraamhok uitgerust zal zijn met een RescueCup.

Of registreer je om te kunnen reageren.