02-05-2012

Brandveiligheid stallen

Bouwimpex verbetert brandveiligheid stallen

Bij stalbranden komen jaarlijks duizenden dieren om het leven. Het vee heeft geen kans als het vuur snel om zich heen grijpt. Daarom hameren verzekeraars, voorlichters en ook ar-chitecten steeds vaker op brandveiligheid bij de bouw van stallen. Bouwimpex heeft als eerste een pasklaar antwoord: de brandwerende kunststof Bouwplast-plus FR panelen (fire-resistant) welke zijn getest én goedgekeurd in brandklasse B.

Brandveiligheid van stallen en agrarische gebouwen staat volop in de belangstelling. In de afgelo-pen vijf jaar kwamen bij stalbranden alleen al in ons land meer dan 1 miljoen dieren om. Los van het grote dierenleed heeft een stalbrand ook grote gevolgen voor de veehouder; zowel op finan-cieel als emotioneel vlak. De politiek beraadt zich op maatregelen om de gevolgen van stalbran-den te beperken. Vooruitstrevende varkenshouder anticiperen op de toekomst en kunnen bij de nieuwbouw van stallen kiezen voor een brandveilige inrichting.

Volledig nieuwe receptuur
Kunststof panelen worden vooral toegepast als wanden in de stallenbouw. Deze kunststof wan-den zijn sneller te plaatsen, flexibeler en goedkoper dan een gemetselde muur. Een nadeel is dat kunststof gevoeliger is voor brand. Bouwimpex neemt dat nadeel weg. De Bouwplast-plus FR pa-nelen zijn namelijk door TNO als eerste getest én goedgekeurd in brandklasse B!
In nauwkeurig overleg met de kunststof-industrie is een uniek en geheel nieuwe receptuur ont-wikkeld waardoor deze FR-panelen in brandklasse B vallen! Hiermee is Bouwimpex als enige pro-ducent gecertificeerd en klaar voor een brandveilige toekomst.Brandklasse B
De FR panelen zijn getest, met brandklasse B (euroklasse B) als resultaat. Bouwimpex biedt daar-mee als eerste panelen met brandklasse B aan. Met de Bouwplast-plus FR panelen biedt Bouwim-pex varkenshouders een brandveilige oplossing voor de steeds strenger wordende brand- en vei-ligheidseisen in agrarisch bouwend Nederland.
Meer informatie:

Of registreer je om te kunnen reageren.