27-03-2012

AgriVer Agro elektra controle

Het is vreemd dat je een CV-ketel elk jaar laat checken, maar een elektrische installatie niet.

Op  vrijdag 23 maart 2012 zijn  AgriVer en Inspexx overeengekomen  om samen de “AgriVer Agro elektra controle” te introduceren.

Met  deze  “AgriVer Agro elektra controle” , een periodieke controle van de elektrische installatie wordt het risico van brand en daarmede bedrijfsstagnatie voor een belangrijk deel  voorkomen. Pure preventie dus!

Met een handdruk wordt de samenwerking bezegeld.

Gerrit Kattenberg van AgriVer: Een aantal weken geleden konden we weer uit de diverse media vernemen over een brand bij een glastuinbouwbedrijf waarbij een groot deel compleet verwoest is.

Oorzaak: elektrische installatie.

Een brand heeft niet alleen gevolgen voor de verzekeraar, zij moet tenslotte de schade uitkeren, maar ook de ondernemer wordt getroffen door niet gedekte risico’s.

Denk maar aan het verliezen van de afnemers. Denk ook maar aan het opnieuw beoordelen door de financier, wil die nog wel met je verder?

Het is bekend dat een groot gedeelte van bedrijven die getroffen worden door brand uiteindelijk nooit meer opstart. De “AgriVer Agro elektra controle” is ontworpen om zo laagdrempelig mogelijk een goede vorm van preventie te bereiken.

Ronald Dijktra van Inspexx: In 20% van de tijd die een normale inspectie kost, sporen we 80% van de gebreken op. Een snelle en voordelige manier van werken, specifiek gericht op vooraf gedefinieerde brand- en aanrakingsrisico’s. Van de vastgelegde problemen eist AgriVer dat ze opgelost worden.

De eigen gekwalificeerde installateur kan dat vakkundig oplossen. Met het herstel is ook daadwerkelijk het risico op brand verminderd. 

Of registreer je om te kunnen reageren.