08-09-2015

PRRS beter onder controle

Hoewel PRRS nog steeds een grote bedreiging vormt, weten steeds meer Nederlandse varkenshouder deze virusziekte behoorlijk goed onder controle te houden. Dat blijkt ook uit de onderzoeksresultaten van onderzochte, verworpen vruchten.

Theo Geudeke van de Gezondheidsdienst voor Dieren houdt zich als vruchtbaarheidsspecialist al jaren bezig met de vruchtbaarheidsproblematiek bij varkens. Jaarlijks worden vele ingezonden verworpen vruchten onderzocht. Verworpen vruchten worden vaak toegeschreven aan PRRS, maar Geudeke schat in dat bij hooguit dertig procent van de gevallen een infectie bij de zeug een rol speelt. “Veel vaker blijkt een vergiftiging een rol te spelen”, aldus Geudeke in het interview met MSD Animal Health. “Je kunt daarbij denken aan mycotoxines, maar ook mestgassen of een verstoring in het drinkwater. Ook stress – en dan met name langdurige stress – blijkt vaak een oorzaak van verwerpen te zijn.”

Verwerpen aan einde van de dracht
“Alle infectieziekten waar een zeug flink koorts van kan krijgen, kan resulteren in verwerpen”, aldus Geudeke, die daarbij aangeeft dat je met name bij verwerpen aan het einde van de dracht goede reden hebt om aan PRRS te denken. Geudeke kan de bevindingen uit recente onderzoeken onderschrijven: Nederlandse varkenshouders zijn op de goede weg als het gaat om het onder controle krijgen van PRRS. “Bij de verworpen vruchten die bij ons ter onderzoek worden aangeboden, blijkt PRRS minder vaak de oorzaak te zijn dan een aantal jaren geleden. Ook krijgen we er minder telefoontjes over binnen.”

De komst van het Porcilis PRRS-vaccin in 2001 heeft veehouders een middel in handen gegeven om invloed uit te oefenen op de verspreiding en gevolgen van PRRS. Maar een complexe virusziekte als PRRS krijg je niet klein door enkel en alleen te vaccineren, aldus Jos Broere, accountmanager en varkensexpert bij MSD Animal Health. “Goede biosecuritymaatregelen zijn essentieel”, aldus Broere. “Maar daarnaast kun je door te vaccineren de ernst en schade wel aanzienlijk verminderen. Het is daarbij wel belangrijk om niet als een kip zonder kop te werk te gaan. In de praktijk zie ik nog wel eens dat meteen naar vaccinaties wordt gegrepen, maar verstandiger is om eerst onderzoek te doen. Na een diagnose kun je veel gerichter en efficiënter te werk gaan. Ook is het belangrijk om je niet op slechts één diergroep te richten. Ook al heb je de zeugen ingeënt; zolang het virus nog op het bedrijf circuleert, is de kans op vruchtbaarheidsproblemen nog steeds aanwezig.”

Zowel Broere als Geudeke merken dat varkenshouders zich meer bewust zijn van het belang van goede biosecuritymaatregelen en ziet dat hier inmiddels ook meer naar gehandeld wordt. “Hierdoor hebben varkenshouders zelf een belangrijke steen bijgedragen aan het onder controle krijgen van PRRS”, aldus Broere, die graag nog benadrukt dat zowel dierenartsen als varkenshouders altijd contact kunnen opnemen met één van de experts van MSD Animal Health, indien zij behoefte hebben aan advies of ondersteuning. “We hebben door de jaren heen veel kennis en kunde opgebouwd die we graag delen met de sector.”

Meer (achtergrond) lezen?
Interview MSD Animal Health met Theo Geudeke van de Gezondheidsdienst voor Dieren
Een samenvatting van cijfers en studies
PRRS herkennen en voorkomen
Biosecurity maatregelen en tips

In de volgende nieuwsartikelen besteden wij onder andere aandacht aan het verloop van een PRRS-infectie. Wilt u er zeker van zijn dat u als eerste op de hoogte bent van het nieuws over diergezondheid en welzijn? Meldt u zich dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.

MSD Animal Health Varkens

Plaats
BOXMEER
Provincie
Telefoon
T: 0485-587652
Website
www.varkens-msd-animal-health.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.