Thijs Veltkamp

Melkvee- en varkenshouder in Diepenheim

Thijs Veltkamp Thijs Veltkamp is een zelfverzekerde jonge ondernemer met een duidelijk toekomstbeeld. Op 21-jarige leeftijd studeerde hij al af aan de HAS te Deventer met de opleiding dier en veehouderij. Nu werkt hij op het ouderlijk bedrijf en als intern accountmanager bij de Rabobank in Hengelo (Ov.).
Thijs is opvolger van een gemengd veehouderijbedrijf met 400 fokzeugen, 250 vleesvarkens en 750.000 kg melkquotum in het Overijsselse Diepenheim. Het bedrijf telt 55 hectare grond, waarvan 45 hectare in eigendom.

Thijs’ zus voelt niets voor het bedrijf, dus hij is de enige opvolger. In de toekomst wil hij het bedrijf vooral aan de rundveekant ontwikkelen. Niet dat hij niets in varkens ziet, maar zijn astma bemoeilijkt voor hem het werk in die tak.

Bekijk meer artikelen