ondernemen in de varkenshouderij


Home Programma Sprekers Partners Locatie Verslag 2015 Contact Aanmelden


paul bens

Paul Bens
Directeur DLV Advies 

Paul Bens is mede-eigenaar van DLV Advies, een onafhankelijke adviesorganisatie in de agrarische sector. DLV Advies heeft 6 adviesgebieden: financieel management, bouw, mest, energie, makelaardij en schade-expertise. Samen vormen deze onderdelen een compleet pakket voor de agrarische ondernemer. In 1995 nam hij met het zittende management DLV Advies over van het toenmalige ministerie van LNV. Sindsdien is Paul Bens werkzaam als directeur en adviseert hij ondernemers in de intensieve sector op het gebied van bedrijfsontwikkeling, liquiditeit, en andere zaken rondom financieel management. Daarnaast treedt hij op als schade-expert bij schadezaken in de agrarische sector, zowel bij agrarische ondernemers als bij de leveranciers en afnemers.    

   
leendert amersfoort

Leendert Amersfoort
Productmanager Swine Trouw Nutrition Benelux 

Leendert Amersfoort is Productmanager Swine bij Trouw Nutrition Benelux. Hij is gespecialiseerd in het praktisch toepasbaar maken van kennis en onderzoek naar varkensvoeding. Praktische ervaring bouwde hij met name op tijdens advieswerk voor de mengvoerindustrie in Nederland en Oost-Duitsland. Zijn huidige werkgebied bestaat uit Nederland, Duitsland en Scandinavië. Tijdens de lezing zal Leendert ingaan op het effect van optimale voeding van jonge biggen, de beïnvloeding van het genetische potentieel en de economische impact hiervan op de totale varkensproductie. 

   
pauline hoogenkamp

Paulien Hogenkamp
Agrarisch coach

Als onafhankelijke, professionele coach begeleidt Paulien Hogenkamp agrarisch ondernemers in de varkenshouderij op weg naar een duurzame, gezonde toekomst. Dilemma’s rondom bedrijfsontwikkeling, samenwerking en financiële kwesties kunnen een gevoel van onmacht geven en daardoor ondernemerskwaliteiten en innovatieve ideeën blokkeren. “Het moet anders, maar hoe?” is dan een veelgehoorde uitspraak. Toch is de makkelijkste weg om op de oude ‘vertrouwde’ voet verder te gaan, volhouden en hopen op betere tijden. Maar… als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Als agrarisch coach helpt Paulien Hogenkamp om overzicht te krijgen in de bestaande situatie en een helder beeld te krijgen van de gewenste situatie. En dan niet alleen in theorie, maar vooral praktisch uitvoerbaar. Aan de slag met concrete activiteiten, stap voor stap naar het moment dat u zegt: 'ik heb een oplossing, een manier van leven en werken gevonden waar ik mee verder kan, waar ik me goed bij voel, ik heb weer rust in mijn hoofd.'

   
theo vernooij

Theo Vernooij

Theo Vernooij is varkenshouder met bedrijven in Beusichem en Nijkerk. Hij fokt sinds kort zelf de biggen voor het vleesvarkensbedrijf en verbouwt en koopt zelf varkensvoer.

   
jan broenink

Jan Broenink

Jan Broenink is varkenshouder en vleesveehouder en is de oprichter van het wroetvarken concept.

   
john van paassen

John van Paassen

John van Paassen is varkenshouder in Deurne (Noord-Brabant). Het bedrijf is zeer gevarieerd met 4 takken van sport: 420 zeugen, 400 vleesvarkens en een akkerbouwtak met 26 ha.

   
ingrid jansen

Ingrid Jansen
Voorzitter NVV en POV 

Ingrid Jansen is sinds mei 2014 de eerste vrouwelijke voorzitter van varkenshouderijvakbond NVV, een hele verandering na mannen als Wien, Willie en Wyno. Deze heren zetten vooral in op protest, lastenverlichting en het aanvechten van maatregelen bij de rechter. Ingrid Jansen ziet imagoverbetering als een van haar speerpunten. Met dat doel is ze onder meer regelmatig te zien bij diverse landelijke media.

   
jaap de wit

Jaap de Wit jr.
Voorzitter Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees en Partner bij Handelshuis Inkoop Oudewater 

Jaap de Wit jr. is verantwoordelijk voor de inkoop van de varkens bij Westfort Vleesproducten. Hij is de derde Jaap de Wit in rij die in de veehandel zit. Jaap jr. werkte na zijn studie Commerciële Economie 3 jaar op de beursvloer als marketmaker. In 2003 gebeurde het onvermijdelijke: ook deze Jaap begon bij Inkoop Oudewater en kwam zo toch in de varkensvleessector terecht. Nu is hij verantwoordelijk voor de inkoop en vanuit zijn expertise op het gebied van marketing en communicatie ook voorzitter van Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees.

 


kees van dooren


arvalis robabhzptontransgeurts mengvoedershipramsd nuscience preferent ki trouw nutrition

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.