Varkenshouderij

Nieuws 807 x bekeken

Britse varkenshoudersbond: geef minder antibiotica

Een nationaal 'stewardship programme' moet Britse boeren bewuster maken van de risico's van antibiotica en moet helpen het gebruik te drukken tot een verantwoord niveau.

''We erkennen en delen de zorgen in de maatschappij over het niveau aan antibioticagebruik bij de gezondheidszorg voor mens en dier. We zien vooral het risico, hoewel klein, dat zich een antibiotische weerstand ontwikkelt bij bacteriën in varkens, wat zich dan vervolgens kan verspreiden naar mensen.'' Met die woorden onderstreept dr. Zoe Davies, directeur van de National Pig Association (NPA), dat de Britse varkenshouder zich sterk bewust is van de onrust rond antibiotica en daar ook wat aan wil doen.

'We zien vooral het risico, hoewel klein, dat zich een antibiotische weerstand ontwikkelt bij bacteriën in varkens, wat zich dan vervolgens kan verspreiden naar mensen.'

Maatschappelijke weerstand

De NPA heeft daarom een 'national stewardship programme' gelanceerd om de varkenshouders zelf, voor zover nog nodig, bewust te maken van de groeiende maatschappelijke weerstand, betere informatie te verzamelen en vervolgens ook naar buiten te brengen en uiteindelijk het gebruik van de medicijnen terug te dringen tot een verantwoord niveau.

Britse varkenshoudersbond wil antibioticagebruik meten

Als eerste stap wil de Britse bond van varkenshouders onder het motto 'meten is weten' vaststellen hoeveel er eigenlijk wordt gebruikt. De 'tool' daarvoor is een online 'medicine book', een door het varkensschap AHDB Pork samen met de overheidsdienst voor diergeneesmiddelen Veterinary Medicines Directorate ontwikkeld register waar varkenshouders de daadwerkelijk gebruikte antibiotica kunnen melden. Inmiddels is dat al voor 1,2 miljoen dieren gebeurd, een derde van de Britse varkensstapel, maar de NPA roept haar leden nog een keer op actief mee te werken aan het medicijnenregister. Om de druk nog wat te vergroten, wil de NPA dat deelname een eis wordt bij de certificatie voor de Red Tractor, het in Groot-Brittannië overbekende garantiemerk van de land- en tuinbouw.

Als eerste stap wil de Britse bond van varkenshouders vaststellen hoeveel antibiotica eigenlijk worden gebruikt. De 'tool' daarvoor is een online register.

Als varkenshouder je antibiotica-inzet vergelijken met benchmark

Als het register eenmaal zo volledig mogelijk is, kunnen varkenshouders op basis van de database hun 'eigen' gebruik benchmarken tegen dat van vergelijkbare collegabedrijven. Bovendien kan de NPA de informatie naar buiten gebruiken wanneer dat maar wenselijk mocht blijken. ''We kunnen nog zoveel praten over en doen aan alternatieve methoden maar dat werkt pas echt als we weten wat er feitelijk gebeurt'', zegt dr. Georgina Crayford, die het Pig Industry Antibiotic Stewardship Programme leidt.

De bond probeert verder dierenartsen ervan te overtuigen om zo min mogelijk antibiotica voor te schrijven die van kritisch belang zijn voor de gezondheidszorg voor mensen. Dat alles wordt gemonitord door enkele 'stewardship-commissarissen', die vooral ook succesvolle initiatieven van boeren zelf om het gebruik terug te dringen moeten uitdragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.