Varkenshouderij

Nieuws 2302 x bekeken

Antibioticagebruik Duitse veehouderij openbaar

Münster - Het midden van het antibioticagebruik bij gespeende biggen in Duitsland bedraagt 4,8 behandelingen per gemiddeld aanwezige big. De 25 procent bedrijven die het meeste antibiotica gebruikten, behandelden hun biggen gemiddeld vaker dan 26 maal.

Dat blijkt uit cijfers van Herkunftssicherungs- und Informationsystem für Tiere (HIT) dat sinds medio 2014 het antibioticagebruik in Duitse veehouderij vastlegt, op verzoek van de overheid. Het gaat om toepassing van antibiotica in een half jaar.

Het midden van het antibioticagebruik bij vleesvarkens bedroeg 1,19 behandelingen in de tweede helft van 2014. De veelgebruikers behandelden hun gemiddeld aanwezige dieren minimaal 9.5 maal met antibiotica. Voor vleeskuikens ligt het midden op 19,6 behandelingen met antibiotica, de 25 procent bedrijven die het meest gebruikten, pasten 35 maal een therapie toe. Bij kalkoenen ligt het gebruik hoger dan bij vleeskuikens.

De Duitse overheid verplicht sinds medio 2014 de registratie van het antibioticagebruik in de veehouderij. De eerste halfjaarcijfers zijn net bekend. Voor varkens is alleen de registratie verplicht van dieren die bestemd zijn voor de slacht, gespeende biggen en vleesvarkens. Van de 25 procent bedrijven die het hoogst zit met het antibioticagebruik wordt verlangd dat zij een actieplan opstellen om het gebruik te verlagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.