Varkenshouderij

Nieuws 993 x bekeken

Belgische Boerenbond ontwikkelt plan voor lichter slachten

Brussel - De Belgische Boerenbond heeft een concreet plan ontwikkeld om voor een periode van drie of vier maanden zo'n 10 procent van de vleesvarkens op een gewicht van 85 procent van het normale gewicht te slachten.

Dat bevestigt adviseur dierlijke veredeling van de Boerenbond, Bert Bohnen. Het plan bedoeld om tot productiebeheersing te komen is ontwikkeld in samenspraak met de Nederlandse Producentenorganisatie Varkenshouderij, meldt Eric Douma, vicevoorzitter van de POV.

Boerenbond en POV zouden het liefste zien dat het plan wordt omarmd door de EU en wordt uitgevoerd in de exporterende Noordwest-Europese lidstaten. Voorwaarde voor een welslagen is dat één en ander gecontroleerd gebeurt. De afspraken moeten worden gecontroleerd door de nationale overheden. Omdat het slachten op een lager gewicht ook voor de vleesverwerkende industrie gevolgen heeft (andere productspecificaties) zou de EU hiervoor premies beschikbaar moeten stellen. Op korte termijn leidt een verlaging van het slachtgewicht er toe dat er overaanbod van vlees ontstaat. Hiervoor zou een Particuliere Opslagregeling voor ingesteld moeten worden. Op de lange termijn leidt het voorstel er toe dat er een structureel lager aanbod van vlees ontstaat, waardoor de varkensprijs kan aantrekken. De Boerenbond schat dat het voorstel zo'n 70 tot 80 miljoen aan kosten met zich meebrengt.

De Boerenbond heeft het voorstel besproken met de Vlaamse minister van landbouw Joke Schauvliege. Eric Douma is positief over het idee. "Wij zien hierin mogelijkheden en willen dit nader uitgezocht hebben."

De Nederlandse COV staat niet meteen afwijzend ten opzichte van het idee, maar wil meer weten over alle haken en ogen voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de plannen. Frans van Dongen namens de COV: "Hoe gaan we dit controleren? Wat zijn de gevolgen voor de afzet. Je krijgt opeens heel andere productspecificaties. Hoe bepaal je de slachtgewichten? Sommige landen hebben een hele grote spreiding in slachtgewicht." Van Dongen wijst er verder op dat alvorens het plan zou kunnen worden uitgevoerd er nog heel veel overleg moet worden gevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.