Varkenshouderij

Nieuws 2009 x bekeken 3 reacties

LTO en NVV schetsen contouren producentenorganisatie

Barneveld, Zwolle - LTO en NVV gaan zeer nauw met elkaar samenwerken. Dat blijkt uit de intentieverklaring die beide organisaties wereldkundig hebben gemaakt.

Voor de belangenbehartiging wordt het overlegplatform VVP (Verenigd Varkenshouderij Platform) ingericht. Daarnaast komt er een producentenorganisatie Varkenshouderij die een groot deel van de taken op het vlak van diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn van het productschap over zou moeten nemen.

De producentenorganisatie moet eind oktober opgericht worden en komt verder los te staan van het Verenigd Varkenshouderij Platform. LTO en NVV willen uitgaan van het principe van de 'varkensboer aan het roer' en 'wie betaalt bepaalt'. In de visie van de beide organisaties zijn de varkensboeren de betalers en zullen zij de regie binnen de keten op zich moeten nemen. Dit ook doordat een bepalende marktpartij zoals bijvoorbeeld de Van Drie Groep in de vleeskalversector of Friesland Campina in de zuivelsector in de varkenshouderij ontbreekt. Met de producentenorganisatie hopen LTO en NVV wel te bewerkstelligen dat de marktpositie voor Nederlandse varkenshouders wordt versterkt en dat de samenwerking met ketenpartijen wordt geregisseerd.

De producentenorganisatie zou een heel pakket taken van het PVV over moeten nemen en uitvoeren. Het gaat onder meer om de regeling Monitoring Milieukritische Stoffen, Uitvoering van de monitoring salmonella, SVD en de ziekte van Aujeszky, de uitvoering en beheer van de regelgeving antibioticagebruik en het beheer van het aandeel varkenshouderij van het Diergezondheidsfonds. Ook het bijeenbrengen van gelden en het beheer van fondsen voor innoverend (praktijk)-onderzoek zien LTO en NVV als een taak voor de nieuwe producentenorganisatie. Voor een aantal zaken heeft de nieuwe organisatie de bevoegdheid nodig om regels dwingend op te leggen; de zogenoemde Algemeen Verbindend Verklaring.

Laatste reacties

  • aarthamstra1

    Geld overhevelen organisatie zus en zo.VERDEEL EN HEERS VAN BOERENBEDROG

  • koestal

    Er bestaan heel wat dierziekten,maar hoe voorkom je die,met zo weinig mogelijk gesleep,we halen heel wat uit Duitsland met de import van nuchtere kalveren

  • Bart Jan

    Als samenwerken overgaat in 1 organisatie dan laat de verschillende regio afdelingen hun liquide middelen maar terug storten aan de leden in de regio. LTO heeft al genoeg 'oud geld' opgesnoept

Of registreer je om te kunnen reageren.