Varkenshouderij

Nieuws 2520 x bekeken 26 reacties

LTO-eis in Aujeszky-claimzaak afgewezen

Den Haag - LTO-varkenshouders hebben geen recht op een gelijke behandeling in de Aujeszky-claimzaak. Tot die conclusie zijn arbiters van het gerechtshof gekomen.

LTO Nederland was van mening dat op basis van het gelijkheidsprincipe, ook de leden van LTO recht zouden moeten hebben op teruggave van te veel betaald Aujeszky-geld. SER en LTO Nederland waren overeengekomen hierover via arbitrage uitsluitsel te krijgen. Vorige maand werd bekend dat NVV leden een bedrag van ruim 16 miljoen euro terug krijgen in deze zaak die al sinds de jaren 90 loopt.

De arbiters hebben geoordeeld dat de wensen van LTO niet kunnen worden gehonoreerd. Volgens de arbiters zijn er in het verleden geen bindende toezeggingen gedaan waaraan LTO-leden rechten kunnen ontlenen die tot een gelijke behandeling zouden moeten leiden met de NVV-leden. Volgens de arbiters is er bovendien sprake van verjaring. LTO koos er destijds voor om niet te gaan procederen tegen een door de sector zelf vastgesteld beleid waar de organisatie toen volledig achter stond.

Voorzitter Maarten Rooijakkers van de vakgroep varkenshouderij van LTO spreekt van een 'zure' uitspraak. "De uitspraak is definitief. We leggen ons er bij neer." Wel vindt Rooijakkers nog steeds dat op basis van de collectiviteit die destijds gold voor het Aujeszky-beleid, ook LTO een schadevergoeding had moeten krijgen.

De zaak draait zoals bekend om te veel betaalde kosten voor de destijds verplichte Aujeszky-entingen. NVV en vijf individuele varkenshouders begonnen eind jaren 90 een rechtszaak tegen de in hun ogen te hoge verplichte tarieven van de entingen. In 2009 oordeelde het Hof dat de varkenshouders recht hebben op terugbetaling.

Voor een definitieve afronding van deze zaak moet nog één horde worden genomen: NVV en SER verschillen nog van mening over de termijn waarover er rente moet worden betaald. Daarover gaan SER en NVV binnenkort in gesprek.

Laatste reacties

 • eerlijkomhoog

  Toch een terechte uitspraak, Lto probeerde mee te liften op de inspanning van de NVV terwijl ze deze eerst hebben verketterd.

 • bart.thomassen1

  Waar slaat dit nu op het is ook mijn geld wat er in die pot zit

 • schoenmakers1

  misschien iets voor lto in de toekomst zich meer als belangenbehartiger op te stellen en niet als beschermer van de eigen bestuursbaan

 • gjh

  een terechte uitspraak zou mooi zijn niets doen en de NVV het werk laten doen
  en toch geld vangen. De NVV is ook veel meer belangenbehartiger als het lto wat niets presteerd

 • w v gemert

  Lto heeft eerst de varkenshouders een te hoog tarief laten betalen via Landbouwschap, daarna geprobeerd de NVV belachlijk te maken via o.a.het kwartje van Wien v.d. Brink, later haar leden leugens voorgehouden: de uitspraak gelt ook voor LTO leden en tot slot willen ze mee liften met de NVV. Het zit hun blijkbaar in de genen om hun leden te bedonderen. Een gewaarschuwd man telt voor twee.

 • boerkebrabant

  wat de lto allemaal verkeerd heeft gedaan, daar zijn de leden nu de dupe van!
  ik vind toch dat iedereen gelijk behandeld dient te worden! ik zou als ik maarten was nog niet zo vlug de handdoek in de ring gooien. vecht voor je leden!

 • Jonas Brabant

  Dat is nu eenmaal democratie boerkebrabant. Ik ben overgestapt van lto naar nvv op het moment dat de nvv begon te procederen tegen de aujesky-gelden. De varkenshouders die bij lto zijn gebleven vonden het dus blijkbaar prima dat hun voormannen daar niet tegen in het geweer zijn gekomen, of sterker nog, ermee hebben ingestemd middels hun stem in het voormalige landbouwschap. Dan zijn dit dus de gevolgen. Als lto niet nóg meer gezichtsverlies wil lijden, dan laten ze het hier bij.

 • hertha

  Was het niet dat het lto onder het het beleid van toenmalig minister jozias van aartsen, 5 procent varkensrechten inleveren voorstelde, terwijl de nvv alleen tegen vergoeding wilde inleveren. Lto schaam je.

 • gjh

  boerkebrabant dat kun je niet zeggen vecht voor je leden dat hebben ze toch nooit gedaan nu dus ook niet
  tenslotte heeft het NVV het werk gedaan en niet het lto
  dit zou weer een reden kunnen zijn om je lto lidmaatschap op te zeggen

 • jan hien

  lto is toch voor de koe boeren algemeen bekent toch

 • jan hien

  lto is toch voor de koe boeren algemeen bekent toch

 • holva.mhollanders1

  De voorgangers van de lto hebben mede de regels opgsteld en akkoord gegaan in de jaren 90 over de ziekte van aujeszky. En ook de financieele regeling ontrent de hoogte en de vergoedingen voor de desbetrefenden instanties. Als ze nu een rechte rug willen tonen naar de leden toe , dan moeten ze nu het geld wat de varkenshouders van de lto nu denken tekort te komen zelf uit eigen zak maar bijbetalen. Er is nog voldoende geld bij de sobelgroep waar zlto volledig eigenaar van is.

 • w v gemert

  LTO contributie betalers organiseer je en stel je bestuur aansprakelijk: ga het geld daar halen nu het landbouwschap niet meer mogelijk is. Het bestuur van LTO heeft zeker driemaal de afweging gemaakt of zij zich zouden voegen in de NVV procedure, drie maal heeft met het niet gedaan daar kan je ze op afrekenen. Succes.
  Bart.tomassen:
  Er zit inderdaad ook geld in van jouw,maar jouw belangenbehartiger vond dat geen probleem, hij zou het ook niet voelen, tenzij je hen aansprakelijk stelt.

 • w v gemert

  Ik ben benieuwd hoe vaak Sake Moesker dit onderwerp de komende week gaat herhalen: Lto heeft verloren, als het niet gebeurd dan denk ik ook dat hij op de loonlijst van de LTO staat.

 • maarten.rooijakkers1

  Graag wil ik als nieuwe voorzitter van LTO varkens wat toevoegen aan het artikel.
  De hele varkenshouderij sector met de toenamalige bestuurders hebben destijds het belang gezien en het besluit genomen om collectief de bestrijding van ziekte van Auyesky ter hand te nemen.
  De uitwerking hiervan heeft de totale varkenshouderij grote financiele voordelen opgeleverd. Laten we dit vooral niet vergeten. We zijn vrij geworden van de ziekte van Auyesky en hebben hierdoor de Artikel 10 status verkregen die belangrijk is voor onze export. Na vaststelling van het beleid maakt NVV bezwaar tegen de uitvoering, en werdt hier door het gerecht hof in het gelijk gesteld. Toen dit duidelijk werd heeft LTO in 2002 bij de SER gepleit voor het gelijkheidsbeginsel. Dit om reden dat de bestrijding van de ziekte van Auyesky en de daarbij gepaarde kosten voor alle varkenshouders van toepassing moet zijn. De toenmalige voorzitter van de SER deed de toezegging dat het gelijkheidbeginsel van toepassing is voor alle varkenshouders.
  Dat het abritage nu anders heeft beslist is heel zuur. Recht is niet altijd recht zoals ook hier blijkt.
  Ik ga geen verwijten maken naar wie dan ook, maar wil mij vooral inzetten om gezamelijk te werken aan een sterke varkenshouderij sector waar iedereen trots op kan zijn.
  Maarten Rooijakkers, voorzitter LTO varkenshouderij.

 • aarthamstra1

  Maarten .Je lijkt wel een klein kind om achteraf alsnog je gelijk te halen.
  LTO is en was niet cooperatief .

 • w v gemert

  Rooijakkers,dit is naast de waarheid,als je een echte belangenbehartiger bent zet je de uitspraak van de commisie voor jouw contributie betalers op internet. Ik heb de uitspraak gelezen. Je hebt nu de kans om te laten zien dat jij niet die (slechte)genen hebt of gaat overnemen van de vorige LTO bestuurders.
  Het beleid in deze zaak is gemaakt door LTO in 1993 in het Landbouwschap, toen bestond de NVV nog niet. Het was best mogelijk om die zelfde resultaten te behalen voor wat betreft bestrijding Z.vA op een andere manier, zonder de vrije markt uit te sluiten en zonder een te hoog tarief voor de varkensboeren maar LTO en de GD hadden een andere agenda. Als je de geschiedenis ervan wilt kennen dan verneem ik dat wel.

 • Jonas Brabant

  Maarten, allereerst mijn complimenten dat je wilt reageren op dit forum. Ook ik ben voorstander om gezamenlijk te werken aan een sterke varkenshouderij. Maar dat wil dus zeggen dat de belangen van de individuele varkenshouders op de eerste plaats moeten staan, en geen enkel ander (politiek) belang. Dat zal nog een hele kluif worden voor lto, misschien zelfs een onmogelijke opgave. Toch veel succes gewenst in dezen, als nieuwe voorzitter van lto.

 • aarthamstra1

  Maarten , laat dan zien dat je kloten heb . Haal het geld terug van de onnodige hoge verwerkingskosten van mestuitrijden

 • joannes

  Nu dat is ook toevallig, het LTO met een ¨zure¨ arbiters uitspraak in diskrediet en tegelijkertijd dissidenten in de biggen prijs commissie naar, zoals het lijkt, onder (te) straffe leiding van dhr http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2013/1/Zwanenburg-regelmatig-betrokken-bij-notering-1141550W/
  Het lijkt of intrige op volle toeren draait. De dissidenten van destijds onder zware kritiek en het LTO olv de nieuwe voorzitter op een behoorlijk beleids en inschattings fout die niet recht is te praten met zoveel kwaad bloed. Ik denk dat een ieder eerst een lijstje van huidige voor en nadelen moet maken voordat emotioneel op deze problemen, en vooral oud zeer, gereageerd wordt met opzeggingen en ...... geen enkel goed coördinerend orgaan overblijft. Want uiteindelijk, wanneer deze organen niet functioneren of integer zijn, het alternatief; niets ... is altijd slechter! De grote zullen hun eigen lijnen zetten en die kleinere worden weer van een paar opkopers afhankelijk die ....... uiteindelijk ook betalen wat ze kwijt willen.

 • poldes

  de voorloper van zlto,de NCB hield haar leden bij de invoering van de meststoffenwet ook altijd voor:wij zijn voor een ,,offensief'beleid .
  zodra er leden waren die het toch eens tijd vonden om eens een rem te zetten op alle verplichtingen die op de boer af kwamen eind jaren tachtig,dan nog mochten wij ons offensief opstellen.
  Dit was toen een organisatie die een kant op ging.
  Dit was niet altid de kant van veel leden.
  Daar plukken deze zlto terecht nu nog de vruchten van.

 • Mozes

  Poldes, wat heeft de militante en vaak zelf recalcitrante opstelling van de NVV de varkenshouderij opgeleverd? Met hun militante opstelling krijgen ze een paar centen terug van de Aujeszky-enting maar met dezelfde militante opstelling hebben ze de varkenshouderij in een uitzichtloze situatie gebracht. Ze dachten dat rendement te halen was met eindeloos zoeken naar lagere kostprijs waarbij de samenleving met een offensieve opstelling wel aan de kant geschoven kon worden. Mogelijkheden om rendement te halen uit hogere opbrengstprijzen liet men liggen. Ze zochten binnen de sector de confrontatie. Individualisme en een vrijbuitershouding waren het hoogste ideaal terwijl een betere afzet samenwerking en de bereidheid tot binding vereist.
  Op dit moment staat op deze site een reportage over een varkenshouder in Zweden die wel inspeelde op de markt en daarmee zowel een hogere prijs weet te halen als acceptatie door de samenleving.
  De NVV heeft met zijn militante opstelling een heel klein slagje gewonnen maar de oorlog verloren. Een paar centen van de Aujeszky-enting en de varkenshouderij in een uitzichtloze situatie.

 • minasblunders1

  Mozes, de NVV heeft zich ook nooit tegen de Aujeszky status gekeerd, natuurlijk snappen zij het belang hiervan ook. Het ging erom dat de vrije marktsituatie buiten de deur werd gehouden, precies zoals Willy van Gemert opmerkt. Terecht heeft de NVV zich hier wél tegen gekeerd.

 • poldes

  mozes weet toch ook dat de voorloper van zlto de varkenhouders die een nieuwe groen label stal bouwden ;niet hoefden in te leveren van productie rechten.
  een paar jaren later waren varkenshouders die een,,TES'stal bouwden volgens deze organisatie gevrijwaard van inleveren van productierechten.
  Dit was toen een organisatie die verschillen creeerden in varkenshouders.
  Dit vonden deze verantwoord.
  Dit is een vorm van samendelen,de een een beetje weghalen en de ander een beetje toestoppen.

 • evanderpasch1

  Waarom schrijft boerderij niet; Lto wil geld terug van regeling die ze zelf mee hebben opgezet! en dit dan ook iedere dag. Lto leden zouden 25 % van varkensrechten kwijt moeten zijn ook hier stemde lto mee in terwijl nvv nog van 25 % 10 % heeft kunnen maken .

 • politiek

  De zeer zwakke belangenbehartiging van de (Z)LTO zal de komende maanden nog meer duidelijk gaan worden. Helaas nog meer slachtoffers , vooral bij gezinsbedrijven. De belangenbehartiging naar meer die agro-bulk-cultuur had men voor ogen. NVV richtte zich meer op belangenbehartiging, en terecht ,op bedrijfsniveau van de boerenbedrijven.
  Spoedig zal gaan blijken dat (Z)LTO niets weerhielt in die achterkamertjes voor openheid en transpaantie.
  Niet op gebied dus van Aujeszky. Niet op gebied van MINAS en alles eromheen zoals mest al dan niet injecteren. Bizar is het toch dat Nederland en Duitsland 2 veschillende meningen hebben. ! Niets op gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid. Praktijken met antibiotica en (pro)hormonen veehouderij dienen niet ,,geregeld,, te worden in die achterkamertjes maar open en transparant. !

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.