Varkenshouderij

Nieuws 1698 x bekeken 1 reactie

Project stikstofconcentraat niet gehonoreerd door PVV

Nijkerk – Het project LGL-stripper waarbij met een nieuwe techniek ammoniumstikstof uit mest kan worden gehaald krijgt geen financiële tegemoetkoming vanuit het Productschap Vee en Vlees (PVV). Dit is in de vergadering van de commissie varkenshouderij van het PVV op 23 augustus bepaald.

De leden van de commissie vinden de mogelijkheden om de ammoniumstikstof die met de LGL-stripper wordt verkregen in te zetten als meststof nog te onzeker. “We moeten eerst maar eens afwachten of de Europese Commissie dergelijke mineralenconcentraten gaat toelaten als kunstmestvervanger. Het voordeel voor de varkenshouderij is op dit moment nog te gering. We zien er meer voordelen in voor de rundveehouderij”, aldus de commissie. Daarnaast was er een tekort op de onderzoeksbegroting voor 2012 dat in de afweging van dergelijke nieuwe projecten is meegenomen.

De projecten die, bovenop de lopende projecten in 2012, nog goedkeuring moesten krijgen, zijn Cockpit Vleesvarkens (budget is 69.990 euro) en de Enervatiestal (budget is 50.340 euro). Beide projecten zijn wel goedgekeurd. Over het project ‘Geïntegreerd stalsysteem 1+1=3” is nog geen beslissing genomen. De commissie varkenshouderij wil dit nog eens nader bekijken.
Vanuit het PVV was voor het project LGL-stripper een bedrag van 60.000 euro gevraagd. De totale kosten bedragen 120.000 euro. Het Productschap Zuivel had eerder aangegeven 60.000 euro bij te dragen als het PVV de rest van de kosten op zich zou nemen.

Eén reactie

  • leftturn

    wat kortzichtig, fosfaat droog de grens over en een n-concentraat met meer dan 20kg N en het mestprobleem is opgelost. een goed n-concentraat is bij deze hoge kunstmestprijzen een prima vervanger ook als brussel niet meewerkt, zeker zolang we nog N-kunstmest moeten aankopen.
    nee dan kunnen we beter een paar ton in een afkoopsommetje stoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.