Varkenshouderij

Nieuws 561 x bekeken

Nulmeting voor PRRS praktijkproef in volle gang

Zoetermeer - Voor de praktijkproef PRRS van het Productschap Vee en Vlees (PVV) zijn inmiddels 34 van de zestig varkensbedrijven bezocht voor een zogenoemde nulmeting. Afhankelijk van de uitkomst zal de praktijkproef mogelijk eind dit jaar officieel van start kunnen gaan.

Dat blijkt uit agendastukken van de commissie varkenshouderij van het PVV. Begin mei gaf de commissie al groen licht voor het doorwerken aan de voorbereidingen van de praktijkproef.
De twee coaches van het project (dierenartsen Manon Houben en Hetty van Beers) hebben eind mei van dit jaar een begin gemaakt met de bedrijfsbezoeken bij de aangemelde varkenshouders. Half augustus zijn 34 bedrijven bezocht. Bij de bedrijfsbezoeken, dat in afstemming met de bedrijfsdierenarts wordt gedaan, wordt een bedrijfsinventarisatie gedaan (de zogenoemde nulmeting) en wordt een bedrijfsspecifiek plan opgesteld. In augustus en september wordt de rest van de bedrijfsbezoeken afgerond, zodat begin oktober het beeld van de bezochte bedrijven compleet zal zijn. De werkgroep PRRS zal dan een advies uitbrengen aan de commissie varkenshouderij. De commissie zal dan bepalen wat de voortgang van de proef is. In principe duurt de praktijkproef vier jaar en kost deze twee ton per jaar.
Of de praktijkproef daadwerkelijk officieel van start kan gaan hangt volgens Richard Soons van het PVV af van de motivatie van de varkenshouders en de informatie die uit de nulmetingen komt. "Een varkenshouder moet er wel vier jaar lang actief mee aan de slag gaan. Uit de inventarisatie willen we te weten komen of het zinvol is om de proef door te zetten en wat de effecten zijn voor de varkenshouders. In de volgende sectorcommissievergadering op 8 november gaan we een go of no go geven. in theorie kan de praktijproef eind dit jaar of begin volgend jaar dan van start gaan", aldus Soons.

Of registreer je om te kunnen reageren.