Varkenshouderij

Nieuws 1574 x bekeken

LEI gaat nieuw marktconcept onderzoeken

Wageningen - Het LEI Wageningen UR gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een nieuw marktconcept voor varkensvlees. Het gaat om een concept voor duurzaam varkensvlees dat is geproduceerd en rekening is gehouden met een aantal milieu-aspecten.

Het onderzoek naar de mogelijkheden gaat eind deze maand van start en het project komt onder leiding van LEI-onderzoeker Gé Backus.

Het gaat hierbij om een nieuw 'tussensegment' vlees dat in dit geval wordt opgehangen aan de zorg voor het milieu. "Je kunt denken aan zaken als biodiversiteit, CO2-emissies, sluiten van kringlopen, ammoniakemissies en dergelijke", aldus Gé Backus.

Het onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden begint eind deze maand met een startbijeenkomst voor partijen en bedrijven die kunnen bijdragen aan het project. Ook verschillende NGO-organisaties voor milieu, zoals onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu zijn erbij betrokken. Volgens Backus zullen partijen uit de hele keten meedoen aan het project. Het gaat dan om supermarkten, slachterijen, varkenshouders en mogelijk ook voerproducenten. Een belangrijke vraagstelling bij het onderzoek is de vraag hoe je de klimaats- en milieuelementen doorvertaalt naar de consumenten. Ook kan het zijn dat sommige elementen alleen een rol spelen bij de communicatie tussen bedrijven (business to business).

Backus kan niet inschatten hoe lang het duurt voordat vlees uit een dergelijk concept in de winkel ligt. "Tussen het lanceren van de eerste ideeën voor Beter Leven-vlees en de uiteindelijke realisatie lag ook een periode van zes tot zeven jaar", aldus Backus. Dierenwelzijn leeft volop bij consumenten. De zorg voor het milieu is bij veel consumenten echter ook een punt waar men zich zorgen om maakt. Het zal volgens Backus afhangen van de communicatie of en hoe een milieumarktconcept zal aanslaan in de markt.

Het project maakt deel uit van programma 'vergroten marktaandeel duurzaam' van het ministerie van ELI en wordt ook gesubsidieerd vanuit dit ministerie met een bedrag van 75.000 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.