Varkenshouderij

Nieuws 691 x bekeken

ISN: nieuwe regering Noordrijn-Westfalen nadelig voor varkenssector

Damme - De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN vreest nadelige invloed op de varkenssector van het nieuwe regeringsakkoord in Noordrijn-Westfalen.

Diverse in het akkoord opgenomen zaken beloven volgens de ISN niets goeds. ”De varkenshouders moeten zich voorbereiden op verdere aanscherping van de eisen uit Düsseldorf,” aldus de bond. De coalitiepartners SPD en de Groenen wijzen onder meer een beleid af dat in meer megastallen voorziet.

”Om de ontwikkeling binnen de perken te houden zal de coalitie gebruik maken van de instrumenten ruimtelijke ordening en het bouw- en emissierecht. De gemeentelijke overheden moeten mogelijkheden krijgen om plannen voor intensieve-veehouderij in de hand te houden.”

De partners willen bij de behandeling van de vergunningsprocedures ook meer betrokkenheid van burgers. In de buitengebieden moet stalbouw alleen nog voorrang hebben voor zover ze geen emissierechtelijke vergunning nodig hebben. In gebieden met nu al veel intensieve veehouderij, dat wil zeggen met 1,5 grootvee-eenheden en meer per hectare, zullen voorwaarden aan bouwplannen worden gesteld op het gebied van eigen voerbevoorrading en mestafzet in de buurt. Voorts stelt de coalitie zich ten doel dat bij de stalbouw gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologie op het gebied van bioaerosolen terwijl ze willen blijven hameren op beperking van de antibiotica-inzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.