Varkenshouderij

Nieuws 1986 x bekeken

Vraagtekens bij Vlaamse steun aan varkensboeren

Brussel – Hoewel Vlaanderen steeds minder varkens en varkensbedrijven telt, gaat de overheidssteun voor de varkenshouders wel omhoog. Dirk Peeters, parlementslid voor de Vlaamse partij Groen heeft daarover vragen gesteld.

Tussen 2010 en 2011 verdwenen in Vlaanderen 251 bedrijven en 166.000 varkens. Toch nam de overheidssteun aan de sector de afgelopen drie jaar met 43 procent toe van 58,4 miljoen in 2008 tot 83,9 miljoen euro in 2011. Zo verleende het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vorig jaar 19,2 miljoen euro steun voor de bouw van emissiearme (ammoniak) stallen.
Volgens Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters is deze stijging in overheidssteun onder meer te verklaren door de extra wettelijke bepalingen waaraan varkenshouders moeten voldoen, en waarvoor zij VLIF-steun kunnen aanvragen. Zo moeten Europese zeugenhouders op 1 januari 2013 overgestapt zijn op groepshuisvesting voor zeugen. De investeringen die zij moeten maken om aan die bepalingen te voldoen, gaan bovendien meestal samen met een schaalvergroting. Ook de mogelijkheid om uit te breiden mits mestverwerking, zou er volgens de minister iets mee te maken hebben.
Peeters betwist echter of de overheid zoveel moet investeren in een sector die het economisch zo moeilijk heeft, en op ecologisch vlak bedreigend is. Daarbij verwijst hij naar de aanhoudende crisis waaronder de Vlaamse varkenshouders gebukt gaan, de uitstoot van ammoniak, vermesting en problemen met oppervlaktewater.

Of registreer je om te kunnen reageren.