Varkenshouderij

Nieuws 956 x bekeken

Koppelsamenstelling niet van invloed op springgedrag

Sterksel – Het bij elkaar houden van volledige tomen (zeugen en beren) en het gelijktijdig eten tot aan het eind van de mestperiode vermindert het springgedrag van de beren niet.

Dat is gebleken uit een proef die onderzoekers van de afdeling Livestock Sciences van Wageningen UR hebben uitgevoerd bij Varkens Innovatie Centrum Sterksel.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project stoppen met castreren in opdracht van het ministerie van ELI en het Productschap Vee en Vlees.
Het idee achter de proef was dat beren die hun hele leven doorbrengen met hun toomgenoten en altijd gelijktijdig vreten, mogelijk minder springgedrag zouden vertonen. Uit Frans en Zweeds onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval was. Bij het onderzoek in Sterksel werden tomen varkens vergeleken met koppels beren van verschillende tomen. Ook met de voersystemen experimenteerden de onderzoekers. Een systeem met een lange trog met twaalf vreetplaatsen waaraan de dieren gelijktijdig kunnen vreten werd vergeleken met een droogvoerbak met één voerplaats.
Uit het onderzoek bleek dat het springgedrag van beren die met hun toomgenoten werden gehouden niet verschilde van de beren die in gemengde groepen met andere beren of beren en zeugen werden gehouden. Ook de technische resultaten van de tomen verschilden niet of nauwelijks van gescheiden opgelegde beren en zeugen. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat het percentage dieren met springgedrag in dit onderzoek sowieso vrij laag was. Hierdoor zou het moeilijker kunnen zijn eventueel gedragsverschil aan te tonen.
Ook het gelijktijdig eten aan een trog vermindert het springgedrag van de beren niet. In het onderzoek werd ook speciaal aflevervoer verstrekt aan de beren de laatste twee weken voor afleveren. Dit gebeurde om op die manier mogelijk de berengeur te verminderen. Ook hiervan hebben de onderzoekers geen effect vast kunnen stellen. Het percentage beren met geur en de androstenongehalten verschilden niet significant tussen de dieren uit de verschillende groepen. Wel stelden de onderzoekers een verschil in skatolgehalte vast. Dat was duidelijk lager bij dieren die zijn gevoerd via de lange trog.

Of registreer je om te kunnen reageren.