Varkenshouderij

Nieuws 1728 x bekeken 3 reacties

Juristen studeren op actie tegen Brabants besluit

’s-Hertogenbosch – Juristen studeren op mogelijke actie tegen de intrekking van de gebieds- en reconstructieplannen in Noord-Brabant.

Paul Bodden van Hekkelman Advocaten en Notarissen zegt dat in elk geval via lopende vergunningprocedures het besluit zal worden aangevochten.
Het is nog de vraag of tegen het besluit van Provinciale Staten zelf bezwaar gemaakt kan worden. De provincie zelf neemt het standpunt in dat tegen het beleid geen bezwaar mogelijk is. De zogenoemde zonering – waartegen wel bezwaar mogelijk was bij de instelling – is in stand gebleven.
In juridische procedures zal moeten blijken of de Brabantse besluiten houdbaar zijn. Volgens jurist Bodden volgt uit de Reconstructiewet dat er een reconstructieplan is, en kan de provincie niet zomaar de reconstructieplannen intrekken.
Provinciale Staten van  Brabant namen afgelopen vrijdag unaniem het besluit om de gebieds- en reconstructieplannen in te trekken, uitgezonderd de zogenoemde zonering. Dat besluit was nodig omdat de reconstructieplannen volgens de rechter in strijd zijn met de Verordening Ruimte.
In de Verordening Ruimte wordt een streep gezet door nieuwvestigingen in landbouwontwikkelingsgebieden en bovendien een grens gesteld aan de omvang van bedrijven. Bodden zegt het wel heel bijzonder te vinden dat beleid dat heel zorgvuldig in reconstructiecommissies tot stand is gebracht via zorgvuldige procedures, nu in vier weken tijd ongedaan wordt gemaakt.
Provinciale Staten zeggen dat nu vooruit gelopen wordt op de intrekking van de Reconstructiewet. Het ministerie van EL&I heeft daarover al gezegd dat de provincie wel heel premature besluiten neemt.
Het gaat om de reconstructieplannen Beerze Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas en de gebiedsplannen Brabantse Delta en Wijde Biesbosch.

Laatste reacties

  • Spotvogel

    Land en volk tel uw zegeningen. Ziehier waar het totalitaire decentralisatie'beleid' van Bleker toe gaat leiden. Iedere negorij kan voortaan wetmatig eigenrichting gaan plegen ten koste van de gemeenschappelijke leefbaarheid van ons land. Ziedaar wat het CDA ons vanaf het eigen politiek-maatschappelijke sterfbed aanreikt. Wilt u graag wél 'Dank u mijnheer Verhagen, mijnheer Bleker, mevrouw Peetoom' zeggen? Want Fatsoen moeten Jullie, stom stemvee, bij oekaze DOEN! (Anders maakt Bleker er wel een wet voor!)

  • anton1937

    Het beleid van Bleker staat los van dit besluit van de provincie Brabant, blijkbaar wordt dat door sommige niet eens begrepen. Overigens het beleid van Bleker is prima. De provincie Brabant heeft in maart 2010 een slecht besluit genomen door de bouwblokgrootte voor agrariërs te beperken Dat straks het hele buitengebied volligt met in plastic verpakte hooi en kuilvoer wordt het resultaat, o ja dat willen blijkbaar natuurfreken.

  • Spotvogel

    Wij hebben het land, de dieren en de natuur te leen van komende generaties. Wat geeft boeren en politici het recht om daar mee om te gaan alsof het zo snel mogelijk om zeep geholpen moet worden?

Of registreer je om te kunnen reageren.