Varkenshouderij

Nieuws 584 x bekeken

Berengeur en gedrag moeilijk te beïnvloeden

Wageningen – De invloed van voer en het bij elkaar houden van tomen heeft geen grote invloed op de berengeur en het gedrag van beren. Dat blijkt uit het onderzoek ”Effect van oplegbeleid, voersysteem en voersamenstelling op gedrag van beren en berengeur”.

In het onderzoek van Wageningen UR werd gekeken of het bij elkaar houden van tomen, het gelijktijdig laten eten via een trog en het verstrekken van een aflevervoer, gericht op minder berengeur, het ongewenste gedrag van beren en het aantal beren met berengeur kunnen verminderen. Onder ongewenst gedrag bij beren valt het bespringen en vechten van beren wat tot onrust in de toom leidt. Berengeur en gedrag moeilijk te beïnvloedenbleek dat het bij elkaar houden van tomen en het gelijktijdig laten eten via een trog het ongewenste gedrag van de beren niet verminderd. Daarnaast heeft het verstrekken van een aflevervoer, gericht op minder berengeur, het aantal beren met berengeur en de gehalten aan androstenon en skatol niet verlaagd.
In een vervolgonderzoek zal worden nagegaan wat het effect is op het gedrag van beren van: lichtkleur (normaal versus groen licht) en lichtregime; groepsgrootte (12 versus 24 vleesvarkens in een hok) en het plaatsen van een schuilwand in het hok.Berengeur en gedrag moeilijk te beïnvloeden

Of registreer je om te kunnen reageren.