Varkenshouderij

Nieuws 3399 x bekeken 2 reacties

Inbreukprocedures tegen landen zonder groepshuisvesting

Brussel - De Europese Commissie zal vanaf begin volgend jaar de lidstaten van de Europese Unie die in gebreke blijven bij de omschakeling naar groepshuisvesting gaan aanspreken en inbreukprocedures starten tegen die lidstaten. Dat verwacht Frans van Dongen, lobbyist voor de Nederlandse vee- en vleessector in Brussel.

Het is vrijwel zeker dat niet alle lidstaten op tijd klaar zijn met de omschakeling naar groepshuisvesting. Dat betekent dat er verschillende productieomstandigheden zijn in de EU.

Een dergelijke situatie doet zich ook voor in de legpluimveesector. Het kooiverbod dat begin dit jaar is ingegaan, is niet in alle lidstaten gerealiseerd. Hierover is besloten dat de eieren uit de kooien binnen de betreffende lidstaat industrieel verwerkt dienen te worden. Een dergelijke afspraak is voor de biggen die worden geboren op bedrijven waar zeugen niet in groepshuisvesting worden gehouden niet te realiseren. De biggen worden niet gelabeld naar huisvestingstype. Bovendien zit er nog een mesterijschakel tussen voordat de dieren worden geslacht. Opkopen en doden van de biggen die zijn geboren op bedrijven zonder groepshuisvesting, wordt allerwegen als een disproportionele maatregel gezien.

Het is in de eerste plaats aan de lidstaten zelf om de naleving van de groepshuisvestingsplicht te handhaven. Zo heeft in Nederland de voedsel- en warenautoriteit NVWA al aangekondigd de bedrijven die in gebreke blijven forse dwangsommen op te leggen.

De Europese commissie ziet toe op het sanctioneringsbeleid van de verschillende lidstaten. Als dat onvoldoende is, dan heeft de Commissie de mogelijkheid een inbreukprocedure te starten om de naleving van de groepshuisvestingsplicht af te dwingen.

Van Dongen denkt dat ook de markt naleving van de groepshuisvestingsplicht af kan dwingen. "Als de detailhandel groepshuisvesting als controleerbare en traceerbare eis gaan stellen, zullen de andere partijen in de keten moeten volgen."

Laatste reacties

  • politiek

    Ik begrijp dat de heer van Dongen lobbyist is in Brussel voor de vee en vleessector. Kernpunt is dat ook andere lidstaten het Europees beleid volgen. Uiteraard dient andersom bekeken Nederland ook als lidstaat het Europees beleid te volgen inzake voedselveiligheid. Antibiotica en gebruik van (pro)hormonen in de veehouderij. Ook daar valt nog heel wat te verbeteren. Te beginnen met openheid en transparantie inzake voedselveilgheid in de veehouderij. Ook die onderwerpen dienen gewoon open en transparant besproken te worden , ook op Europees niveau

  • alco1

    Feiten politiek, daar gaat het om, dan zullen we samen optreden. Ook moet jij eens zelf transparant zijn waar jij je informatie vandaan haalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.