Varkenshouderij

Nieuws 5562 x bekeken 14 reacties

Varkensbedrijf van 2,5 hectare een ‘testcase’

Deurne – Het varkensbedrijf CV Asvam van Henry van Asten wil zich in het Brabantse Liessel vestigen. Omdat het om een bouwblok van 2,5 hectare gaat, is draagvlak bij de omgeving nodig. Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant noemt de bedrijfsuitbreiding een testcase.

Asvam plant een reeks van informatiebijeenkomsten. Dan zal het bedrijf uitleg geven over de plannen. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Het varkensbedrijf is nu nog gevestigd in Helmond.

Noord-Brabant heeft in 2011 in de provinciale Verordening Ruimte de omvang van het bouwblok voor intensieve veehouderijbedrijven beperkt tot maximaal 1,5 hectare. Formeel mag van deze bouwblokgrootte worden afgeweken mits hier voor gegronde redenen zijn. Volgens de woordvoerder zijn deze er. Van Asten wil namelijk op de nieuwe locatie gaan produceren volgens de duurzaamheidsnormen van de commissie Van Doorn. Een andere reden zal zijn dat de varkenshouder voldoende draagvlak weet te krijgen van omwonenden voor de bouw van de nieuwe stal voor 17.000 dieren.
Als Van Asten kan aantonen dat zijn omgeving achter zijn plan staat, dan zal de provincie zich ook scharen achter de plannen. De ondernemer heeft nog tot begin van het nieuwe jaar de tijd. De verwachting is dat Provinciale Staten in januari of februari 2013 een beslissing zal nemen of Van Asten een bouwvergunning kan krijgen.

Laatste reacties

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • veehouderij.dejong1

  Ken je de heer van Asten persoonlijk dat je hem gewetensloos noemt?

  Vind je zakenmannen in het algemeen gewetensloos?

  Ben je gewetensloos als je een stal bouwt voor 17.000 dieren, en minder gewetensloos als je een stal bouwt voor 1700 dieren, en nog minder als je een stal bouwt voor 170 dieren?

  Ben je sowieso gewetensloos als je een stal bouwt, of laat bouwen?

  Wat is giga? Rij je wel eens over de maasvlakte? Of kom je weleens bij de Zuidas?

 • bankivahoen

  Lekker door blijven gaan met overal tegenaan schoppen bbop,dankzij blaasbalgen als jou en een paar collega's zijn er nu zulke grote bedrijven ontstaan.Jullie zijn persoonlijk aansprakelijk door steeds hogere eisen te stellen die alleen door meer dieren te gaan houden nog op te brengen zijn.Denk daar maar eens over na!Jammer dat enkele neurotische individuen deze site zo vervuilen!

 • John*

  100 punten voor bankivahoen! niet de ondernemers die grote bedrijven bouwen zijn de oorzaak van het verdwijnen van de familiebedrijven maar de alle partijen die om steeds hogere eisen aan huisvesting en milieu vragen veroorzaken de grote sanering in de sector. Ondertussen blijft de consument (500 km rondom nl) vrolijk vlees eten en komt er vraag naar bedrijven die deze lasten wel op kunnen brengen en krijgen we de stallen zoals deze de laatste jaren gebouwd worden.

 • Bison

  Wallah,... 10 kleinere bedrijven moeten opdoeken dus.
  Gewoon een varkensvlees fabriek,massa produktie en lopende band werk dus,.. heeft dus niks meer met 'boeren' te maken.
  'Fabrieken horen op een industrie terrein en niet op het platteland.

  Zal wel goed stinken ook,..'t zal de buurtbewoners wel erg waarderen.
  Je zal er maar varken wezen!

 • politiek

  GGD pleit in zijn brief gericht naar Ministerie als aanbeveling i.v.m. publieke gezondheid over megastallen het volgende. 1) Publieke gezondheid dient een cruciale rol te spelen.Burgers binnen een straal van 1000 meter lopen een verhoogd risico ( micro-organismen en endotoxinen) 2) men pleit voor een wettelijke verankering van die veiligheid bij aanvragen. 3)Toetsing dient te geschieden voor de minimale noodzakelijke afstand in verband met MICRO-ORGANISMEN, RESISTENTE BACTERIEN, HORMONEN EN ENDOTOXINEN . 4) Beoordeeld moet worden of er extra risicodragers wonen in omgeving. b.v. astma of COPD. 5) Ook MRSA en ESBL problematiek leidt tot grote problemen bij de behandeling van ernstig zieke patienten. De situatie is momenteel al zo ernstig dat resistente baterien en antibioticaresten inmiddels al aangetroffen worden in bodem en grondwater met mogelijke gevaren voor volksgezondheid. Dit alles om een no grotere crises te voorkomen. GGD kunnen met hun kennis van publieke gezondheid een goede inbedding geven inzake lokale structuren inzake afstemming veehouderij en publieke gezondheid.

 • joannes

  De praktijk van de laatste paar maanden demonstreert dat een paar procent varkens minder voldoende is om de opbrengst prijzen te verhogen. Waarom wordt daar niet aan gerefereerd? Wanneer dat zo is, is de beweging andersom ook waar en betekent een paar procent meer dan nodig, de prijs doet dalen. Dus onzin dat die grote bedrijven geen schuld hebben aan de prijsdalingen. Er is geen bedrijf wat rekening houdt met de werkelijke consumptie. Natuurlijk maakt VION, of een ander, individuele afspraken met (mega)bedrijven voor een paar centen goedkoper of wat betere logistiek. En daar krijgen we die prijsdruk van.

 • info140

  Is die brief van de GGD onderhand niet wat aan de oude kant?

  Of is het gewoon wat te onhandig om uit recenter onderzoek en publicaties te citeren?
  Want dat is er ondertussen gekomen.

 • politiek

  Beste info 140. Ik persoonlijk vind een brief van 14 maanden niet oud. vooral niet als het over volksgezondheid gaat. Bewuste brief is ingebracht door GGD om aan te mogen schuiven aan overleg/debat over megastallen veehouderij Nederland. Ik denk dat je het moet waarderen als dergelijke humane gezondheidsdiensten ook structureel willen meewerken en denken aan de juiste verhouding veehouderij Nederland en Volksgezondheid met uiteraard de nodige veiligheid naar de mens.

 • yeti

  @ bison: alle grote electronicawinkels hebben er ook voor gezorgd dat de lokale zelfstandigen de tent moesten sluiten, als ook veel kruideniers, bakkers, etc. Daar hoor ik niemand over.
  Jij bent een schreeuwert die niet op argumenten maar op emotie van alles roept. Als je het over mega hebt: wat isdat dan, definieer dat eens. Weet jij eigenlijk wel hoe groot de bedrijven in de ns omringende landen zijn? Daar moet mee geconcurreerd wrden. Of werk jij soms met een 'chinees uurtarief'. Dat moetenwe dan ook maar invoeren

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • B bob

  Een erg schokkende conclusie van Joannes !! Overproductie drukt de prijs en krapte op een markt werkt in het voordeel van de Markt ( marktwerking)
  Info140 mag blij zijn met een in zijnogen oud bericht aangezien de situatie er niet rooskleuriger uit gaat zien. Hij gaat Politiek binnenkort smeken om de meest oude berichten te citeren.
  B BoB , kun je niet gewoon in de politiek gaan want je weet het zogenaamd altijd beter
  ( ikkethuis, ik heb even voor jou gereageerd, dat scheelt jou weer tijd LOL )

 • voer1

  Die moderne stallen bieden wel volop confort. Verwarmde vloeren, airco, automatisch voeren, voldoende ruimte voor de dieren, aandacht voor welzijn van dier (en mens). Een goede zaak. Zou mijn opa eens moeten zien!

 • B bob

  Er zal ook wel veel goed gaan in de varkenshouderij Voer1 maar dat maakt niet goed dat er ook enorm veel goed fout gaat.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.