Varkenshouderij

Nieuws 838 x bekeken

Bauernverband wijst verdovingsplicht af

Berlijn – Het Bauernverband (DBV) wil uitstel voor onbepaalde tijd van de invoering van een verbod op verdovingsloze castratie van biggen. De regering in Berlijn wil dat vanaf 1 januari 2017 invoeren. Die wens heeft de federatie neergelegd bij de inspraakronde over de wetswijziging die voor het verbod in de maak is.

Volgens het Bauernverband is een wettelijke verdovingsplicht onzinnig omdat op Europees niveau al vier jaar geleden vrijwillige afspraken zijn gemaakt om in 2018 helemaal van castratie af te zien. Of dat doel gehaald wordt is voor wat betreft het Bauernverband echter nog lang niet zeker, hoewel het destijds wel instemde met de overeenkomst.
Geschikte, dat wil zeggen praktisch uitvoerbare en door de markt gedragen alternatieven voor de verdovingsloze ingreep ontbreken naar de mening van de federatie nog steeds en zullen mogelijk ook in 2017 nog niet beschikbaar zijn. ”Om dan een verdovingsplicht in te voeren is totaal onbegrijpelijk. Dat lijkt veel op willekeur die bij de boeren frustratie teweeg brengt”, legt het Bauernverband uit.
Over de gevolgen van de pogingen om geheel van castratie af te zien is de federatie los daarvan helemaal niet gerust. Daarbij wordt gedoeld op de gevolgen voor de vleesvarkensmarkt. Het Bauernverband vreest namelijk dat de grote slachterijbedrijven (Tönnies, Vion en Westfleisch met samen nu al een marktaandeel van 55 procent in de verwerking) nog meer marktmacht krijgen.
Zij zouden de enige bedrijven zijn die in staat zijn beren af te nemen en te vermarkten en hebben daarvoor eerder dit jaar al een garantieverklaring aan de leveranciers kenbaar gemaakt. ”Maar berenmesters zijn daardoor wel geheel overgeleverd aan de grote drie.”

Of registreer je om te kunnen reageren.