Varkenshouderij

Nieuws 430 x bekeken

'Doelen antibioticareductie zijn haalbaar voor de varkenssector'

Wijchen – De doelstelling van 50 procent reductie in antibioticagebruik in 2013 moet haalbaar zijn. ”Maar dan moeten supermarkten ook kleur bekennen.” Dit zei Martijn Weijtens van de directie Voedsel, Dier en Consument van het ministerie van ELI dinsdag in Wijchen.

Op de bijeenkomst van het netwerk Antibioticagebruik en Registratie bij varkens zei Weijtens dat er veel onrust is over het onderwerp antibioticagebruik en resistentie. ”Maar het vraagstuk antibiotica ligt op straat. De doelstellingen zijn door het ministerie gesteld, maar de invulling moet door de sector worden gedaan. Het gaat om een mentaliteitsverandering. Er moet bewustzijn komen over het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica en over de hoeveelheid die wordt ingezet. Registratie van antibiotica is een eerste stap. Dit maakt het gebruik inzichtelijk en zo kan je gericht werken aan vermindering” zei Weijtens.

Weijtens maakte de doelstellingen van het ministerie van ELI voor korte en langere termijn bekend. Op korte termijn wordt er gewerkt aan het versterken van de positie van de dierenarts. Weijtens: ”Dit is misschien wel het meest weerbarstige onderwerp in de hele discussie. Het gaat hierbij om de verkoop van antibiotica door dierenartsen. Als je dierenartsen verbiedt om aan verkoop te doen worden ze wel via een andere weg onder druk gezet om antibiotica in te zetten. Het belang van antibiotica zit namelijk verweven in de hele productiekolom. Supermarkten hebben hierbij ook een rol. Alleen de dierenarts aanpakken is dus te kortzichtig. Supermarkten moeten ook kleur bekennen.”

Weijtens noemde langetermijncontracten met dierenartsen voor veterinaire dienstverlening een belangrijke mogelijke verandering. ”Maar het is de vraag of dit echt de oplossing is”, zei Weijtens. Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken is adviesbureau Berenschot ingeschakeld. Berenschot heeft eerder een rapport uitgebracht over de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen. Het advies rondom de langetermijncontracten wordt voor het einde van het jaar verwacht.

In de periode 2009-2010 is het antibioticaverbruik in de varkenshouderij met 12 procent afgenomen. ”De 20 procent-doelstelling voor volgend jaar gaan we zeker halen” zegt Weijtens. Ook ziet hij geen probleem om 50 procent te verminderen in 2013.

Toch moeten we ons volgens Weijtens niet al te blind staren op deze getallen. ”We moeten werken aan een gezonde, duurzame veehouderij”.

De langeretermijndoelen van het ministerie van ELI richten zich op betere samenwerking in de EU en wereldwijd en de rol die de verschillende schakels in de sector hebben op het gebied van antibioticareductie.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.