Varkenshouderij

Nieuws 154 x bekeken

Copa-Cogeca pleit voor nieuwe maatregelen varkenssector

Brussel – Copa-Cogeca-voorzitter Paolo Bruni heeft bij het Hongaarse EU-voorzitterschap van de EU gepleit voor een pakket maatregelen om de langetermijn-positie van de Europese varkenshouderijsector sterk te verbeteren.

Het gesprek tussen Bruni en het Hongaarse voorzitterschap was naar aanleiding van de Europese landbouwraad waar de positie van de varkenshouderijsector ook aan de orde komt. Bruni heeft bij de Hongaarse minister van landbouw, Sandor Fazekas, ondermeer gepleit voor maatregelen om de sterke schommelingen van de voergrondstofprijzen te beteugelen. Bruni heeft de mogelijkheid genoemd van het instellen van plafond- en bodemprijzen voor de grondstoffen op de termijnmarkten.

Verder heeft Bruni gepleit voor een versterking van de positie van de producenten door meer mogelijkheden te scheppen voor samenwerkingsverbanden en producentenorganisaties die gezamenlijk hun afzet verzorgen. Bruni heeft in dat verband gepleit voor verruiming van de mededingingsregels voor de primaire producenten. Tot nu toe gaan de mededingingsregels te eenzijdig uit van de belangen van de consumenten volgens de Copa-voorzitter.

Verder heeft Bruni gepleit voor meer kredietfaciliteiten en de ontwikkeling van een Europees eiwitplan. De ban op diermeeleiwitten moet wat Copa betreft onmiddellijk van tafel. Verder heeft de Copa-voorzitter er op gewezen dat de huidige Europese veetransportregels het meest restrictief en gedetailleerd zijn ter wereld.

Of registreer je om te kunnen reageren.