Varkenshouderij

Nieuws 323 x bekeken

Voerspoor: 20 miljoen kilo fosfaat minder voor 2013

Wageningen – Bij het voerspoor moet 20 miljoen kilo fosfaat minder geproduceerd worden voor 2013. Daarvan moet in 2011 al de helft gerealiseerd zijn, waarvan de helft in de rundvee en de andere helft in de varkenshouderij.

Dat stelt projectleider Han Swinkels tijdens de persconferentie waarop Nevedi een LTO het voerspoor formeel presenteren.

Er wordt aan veevoervoorlichters een programma beschikbaar gesteld om P-benutting te berekenen. De P-benutting bij zeugen was in 2007-2009 37 procent. Dat moet in 2011 naar 40 procent, in 2013 moet dat 43 procent zijn. Bij vleesvarkens is dat nu 41 procent, in 2011 moet dat 44 procent zijn, in 2013 47 procent. ”Die lat ligt behoorlijk hoog en kan niet alleen via P-verlaging in voer te realiseren zijn, aldus Swinkels.

Bij rundvee is het volgens Nevedi en LTO technisch en economisch verantwoord om het P-gehalte in de (bij)voeders met 10 procent te verlagen. Daar wordt ingezet om de niet-BEX-bedrijven vrijwillig over te halen deel te nemen aan de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) omdat die sterk stuurt op fosfaatreductie. Leidt die oproep niet tot een voldoende deelname en fosfaatreductie, dan willen Nevedi en LTO de BEX verplicht stellen voor alle rundveebedrijven.

De benodigde verordeningen van het Productschap Diervoeder worden nu voorbereid en zullen mogelijk in het derde kwartaal worden vastgesteld. Vanaf dat moment moeten de veehouders op straffe van boetes de gestelde benuttingsnormen halen. Over de concrete hoogte van de boetes wil LTO-portefeuillehouder Peter Brouwers geen uitspraken doen. ”We zetten nu in op vrijwillige deelname, gesprekken met de voervoorlichter aan de keukentafel om de boer te bewegen zijn bedrijfsvoering aan te passen. Hij moet inzien dat voortzetting van de derogatie voor alle veehouderijsectoren van belang is.”

Het voerspoor wordt ingezet om te voldoen aan de derogatie. Daarin is voorgeschreven dat de N- en P-uitstoot niet boven het niveau van 2002 mag uitkomen. Toen was de fosfaatuitstoot 173 miljoen kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.